Det danske Parnas1

Hurra, min Pegasus!
Holla, min lystige Fole!
Vejrer Du2 Bjærghøets krydrede Ånde3?
Ser du4, – histoppe på5 Højsletten græsser
fredeligt Side om Side
de mælkehvide Hopper!
—————————
Stille – min brunstige Brune!
Smukt skal Du6 Tidslerne æde,
fromt skal Du7 Alfarvej træde,
om Du8 blandt hædrede Skjald-Øg skal vinde dig Plads.'1

Vælg! Vil du bjerge til "Æren" en Smule,
nedad du hinke med hængende Mule,
ned mod de kvækkende Tudsers Morads:
der9 ligger det danske Parnas!

Henrik Pontoppidan.

Til Frøken Edith Brandes.

[med anden håndskrift og neden for det i stambogen indklæbede manuskript:]

Marts 05

 
[1] titel: 1896 betegner digtet som et citat af Sahlmanns "Over Skyerne". tilbage
[2] Du 1896: du. tilbage
[3] Ånde 1896: Aande. tilbage
[4] Du 1896: du. tilbage
[5] 1896: paa. tilbage
[6] Du 1896: du. tilbage
[7] Du 1896: du. tilbage
[8] Du 1896: du. tilbage
[9] der 1896: dèr. tilbage
[10] Højsang: Herpå var, som på så meget andet, Elias Bredsdorff ikke opmærksom da han i en "Efterskrift" ("efter at manuskriptet til denne bog var afsluttet") med nogle fejl i afskrivningen gengav stambogens version af digtet i tillægsbindet til sin disputats: En redegørelse for brevvekslingen, hvori han netop ikke havde medtaget det nævnte brev. Bredsdorff kunne også have kendt til digtet fra Georg Brandes" egen artikel om Henrik Pontoppidan fra 1910/1913. tilbage
['1]  

At digtet her er opdelt i 3 strofer og ikke, som i Højsang 1896, kun i to halvdele, kunne føre til den overvejelse om der i 1896 mangler en linjes luft pga. den overlange linje 10. Pdas. indførte HP den aldrig i nogen af de senere udgaver. tilbage