Kong Salomon og Jørgen Hattemager

En fattig Kjedelflikker gik
en Aftenstund til en Butik.
Derhjemme i hans usle Vraa
laa Konen syg med sultne Smaa.
Endnu det i hans Øre lød:
"Aa Far! Aa Far! – et Stykke Brød!"

Da stjal han sig en Skive Flæsk.

Han grebet blev, i Fængsel kjørt
og for sin strenge Dommer ført.
"Hvad skal man gjøre," lød hans Svar,
"Naar otte sultne Børn man har?
"Alt Døden sad paa Sengestok
"at rense ud min lille Flok."

"Paa Vand og Brød – min kjære Bror!"
Saa lød hans Dom.
Og i et Kor
Aviser bragte næste Dag
et lille "Pluk" om denne Sag.

*

En Anarkist en Fusentast
sig ha'de sat i Ho'edet fast,
at Landets Lykke blomstred bedst,
'fald Landets Styrer fik sin Rest.
I Stilhed hvæssed han sin Kniv
og stak den ind i Mandens Liv.

Han grebet blev, ført bort – og hængt.

"Det var nødvendigt," lød hans Ord
– de sidste, før han heden for.
"Jeg frelser Landet!"

Men i Kor
Aviser bragte næste Dag
et Skrækkens Raab om denne Sag:
"Et Tidens Tegn, hvad her er sket!…
"Hver tror sig kaldet til Profet!…
"Tænk, hvilket Vanvid!… Enkeltmand,
"der spiller Forsyn for sit Land!"

***

En Statsminister ved sin The
var kommet ind paa den Idé,
at Landet, som var stedt i Nød,
kun frelstes, om han Loven brød.

Som tænkt, saa gjort ....!

"Hvad var at gjøre?" lød hans Ord
til Folket, som af Sæde fór.
"Jeg frelser Landet!"

Og i Kor
Aviser bragte næste Dag
et Hyldningsraab: Hvor han er stor!
O, Gud ske Lov! for denne Mand,
som skjænket blev vort Fædreland!

Henrik Pontoppidan