"græd i unge Dage"

Hvad jeg græd i unge Dage,
gives her med Smil tilbage.
Elskovs underfulde Sommer
skattes først, når Vintren kommer.