Memorandum

Aldrig fæste sig ved sine Mangler,
altid lade Evnen, som man fik den,
frit udfolde sig i ondt og godt, –
det er Styrkens Prøve, det er Sejrens Vilkår.
   Et og andet går måske i Stykker,
   Sejrens Helteløn bli'er et Par Krykker.
4
   Lad så være! Fattigt er det Gilde,
   hvor der ikke går en Stump til Spilde.

Henrik Pontoppidan.