Til Holger Drachmann

Jeg, lille Nisse, rejste
med Spær og Skjold fra Land til Land.
Min Agt det var at tjene
hos Verdens største Mand.

Jeg søgte vidt og længe,
jeg drog mod Syd, jeg drog mod Nord;
men mellem alle Kæmper
mig tyktes ingen stor.

Jeg fór i Øst og Vester,
Kompasset rundt tilsidst jeg vandt:
hos dig – min Ungdoms Mester! –
igen mit Spor jeg fandt.

Jeg kaster Skjold og Lanse
og bøjer mig i Støvet ned;
jeg rækker dig mit Hjerte –
min Ungdoms Kærlighed.
9. Oktober 1906.
Henrik Pontoppidan.