Holger Drachmann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Puggaardsgade 7. 8. oktober 1906

i Malstrømmen

Puggaardsgade 7.
Kbhv. B.
8 Oktbr. –06.

Kære Henrik Pontoppidan.

Saa mange Aar siden – og saa ypperligt et Arbejde – med saa skæmtsom-skøn en Dedikation, Du nu sender mig!

Tag min hjærteligste Tak baade for Bog og Digt og "Hjærte."

Naar jeg igen er dukket 2 op af denne Festlighedernes Malstrøm – saa ses vi da, haaber jeg

Hvis vi ikke ses i Malstrømmen.

Mit Haandtryk!

Din gamle Ven
Holger Drachmann