Henrik Pontoppidan til Holger Drachmann
Sendt fra Fredensborg. 29. december 1893

Minder - gamle genoptrykte Sager

Fredensborg.
De 29d Decb 93.

Kære Drachmann!

Tak fordi du så venligt har betænkt mig med Expl af "Bonifaciusskæret" og "Gøglere". Særlig i det sidste Skuespil har jeg beundret din bestandig lige sprudlende Skaberkraft. En sådan usvækket Ungdommelighed gør en 36-årig Gamling helt kleinmodig. Selv har jeg i dette År kun udgivet et lille tyndt Hefte, som jeg ikke fandt det Umagen værd at sende dig, fordi det mest bestod 2 af gamle genoptrykte Sager, som du måske kendte.

Jeg véd slet ikke, hvor i Verden du færdes for Tiden; jeg lever i det hele ganske uden Berøring med mine Medmennesker og befinder mig desårsag i en – undertiden behagelig, undertiden ubehagelig – Uvidenhed om alt det, man som dannet Menneske burde have Kendskab til. Men jeg håber, at det hegelske Million-Oplag i Klareboderne vil bringe dig disse Linjer i Hænde, for at jeg kan være blandt de første, der bringer dig en Nyårshilsen fra Danmark.

Din hengivne
H. Pontoppidan.