Henrik Pontoppidan til Holger Drachmann
Sendt fra Hillerød. 9. oktober 1906

dit højmodige Venskab

Hillerød
9d Oktb. 1906

Kære Drachmann!

Jeg er ikke så rask, at jeg tør vove mig ind til det store Festrøre i København. Men også udenfor Hovedstaden møder man i disse Dage en festlig Stemning skabt omkring dit Navn. Du har som ingen anden dansk Digter sunget dig ind i Folkets Hjerte. Jeg hører i denne Tid overalt dine Sange blive kvidret, trillet og fløjtet – især naturligvis Midsommervisen fra "Der var engang"1. Sammen med et Par herboende Venner vil jeg iaften i al Stilhed drikke din Skål og takke dig for dit Livsværk. Men ganske uden Vidner vil jeg takke dig for dit højmodige Venskab. Det rørte mig, at du midt under disse Dages 2 Travlhed havde fundet Tid og Lyst til at skrive mig til. Hjertelig Tak for dit Brev og dit Håndtryk!

Din hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Der var engang: skuespil fra 1885. tilbage