Asgaardsrejen (1906 & 1928)


Skuespillet Asgaardsrejen udkom i to udgaver.

1. udgaven af Asgaardsrejen. Et Skuespil udkom på Det Schubotheske Forlag 5. oktober 1906 i 1500 ekspl. Efter at være blevet forkastet af Det Kongelige Teater, blev det i nærværelse af forfatteren uropført på Odense Teater den 30. november samme år og fik Københavns-premiere den 26. januar 1907 på Folketeatret. I samme måned opførte Jens Walthers Selskab stykket tre gange i Randers, mens Carl Thomsens Selskab i de følgende måneder opførte det i en række jyske byer og den 5. marts i Hillerød, hvor Pontoppidan boede. (Skjerbæks bibliografi har på s. 254 en fuldstændig liste over opførelserne).

Pontoppidan havde, iflg. et brev til Harald Nielsen af 7.4.1911, tænkt sig at Otto Kall skulle være en "Invalid fra 64", hvad der ville have lagt stykkets "Handling [...] over i det patriotiske".

2. udgaven: Asgaardsrejen. Et Forspil udkom hos Gyldendal 19. maj 1928. Skønt betegnet som "Andet Oplag" er den ganske kraftigt bearbejdet. Pontoppidan sendte den nye tekst til sin ven Martinus Galschiøt som foretog en sammenlignende læsning og afgav et for omarbejdelsen positivt votum, hvortil Pontoppidan svarede i et brev 27.5.1928:

En Omarbejdelse efter så mange Års Forløb er altid en farlig Ting. I Bestræbelsen for at bortfjerne det overflødige kommer man let til at skære for dybt ind i Kødet og blotte Skelettet. Men jeg synes altså ved denne Lejlighed at have været heldigere end før ved slige Operationer, og De skal ret have Tak, fordi De i den Henseende har beroliget mig.

Det er derfor også, undtagelsesvis, andenudgaven af skuespillet der er lagt op her på netstedet. En figur i stykket, Ragna Nordby, går igen i romanen Mands Himmerig (1927), der netop var anledningen til den nye udgave af skuespillet som nu bærer undertitlen "Et Forspil" – og på titelbladet (men ikke på omslaget) staves Asgaardsreien.

I 1992 blev stykket, under titlen Ragna og i Finn Methlings "tilrettelæggelse" opført på Folketeatret Hippodromen i København.

Nyere artikler

Det er ikke meget der er skrevet i faglitteraturen om Asgaardsrejen. Den mest indgående behandling af Pontoppidan som dramatiker, og hans forhold i det hele til teatret, findes i F.J. Billeskov Jansens bog Henrik Pontoppidan. Ledetraad for læsere (1978), s. 76-80. Om Pontoppidans allerførste arbejde, det brændte skuespil Hjemve, findes en stor og grundig artikel, "Det forsvundne Skuespil", i essaysamlingen Det lyder som et Eventyr (1981) af H.P. Rohde der søger at rekonstruere skuespillet som skildrede en forelskelseshistorie i de schweiziske alper. I denne bog findes også et essay, "Mystik omkring et drama", om Asgaardsrejens skæbne i hænderne på Det Kongelige Teaters censor, Otto Borchsenius, og kunstneriske leder, Einar Christiansen.

Se også oversigten Pontoppidan som dramatiker.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Asgaardsrejen 1906: farve, sort/hvid
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.