Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Overgaden n. V. 15. 27. maj 1928

Frk. Lønborgs Memoirer interesserer mig levende

1ste Pinsedag 28. [27.5.19281] Overgaden. n. V. 15.

Kære Galschiøt!

Blot en lille Pinsehilsen med Tak for Deres Brev, som af mere end én Grund oprigtig glædede mig. Med ukuelig Sundhed og uforandret Livsinteresse lægger De År for År bag Dem, er hverken bleven "mæt af Dage" eller træt af Deres Venner, hvad der plejer at være det første Alderdomstegn. Når jeg sendte Dem ""Asgårdsrejen", var det blot ment som et Livstegn fra mig, ikke for at tvinge Dem til at læse Bogen igen, endsige til at anstille en Sammenligning mellem de to Udgaver og afsige en 2 Kendelse; men nu, da en sådan foreligger og er faldet ud til den sidstes Fordel, er jeg virkelig glad for, at De gad være over at tage det lille Skuespil for Dem påny. En Omarbejdelse efter så mange Års Forløb er altid en farlig Ting. I Bestræbelsen for at bortfjerne det overflødige kommer man let til at skære for dybt ind i Kødet og blotte Skelettet. Men jeg synes altså ved denne Lejlighed at have været heldigere end før ved slige Operationer, og De skal ret have Tak, fordi De i den Henseende har beroliget mig. Jeg stoler fuldt ud på Deres Dom.

Af Nyt har jeg kun at fortælle, at jeg med min Datter Johannes Hjælp 3 har fået en anden Lejlighed, nemlig i Ordrup, en lille 4 Værelsers Førstesalslejlighed med Centralvarme og andre moderne Bekvemmeligheder. Det er med Vemod, jeg skiller mig af med min christianshavnske Bolig, hvor min Kone og jeg har levet ni betydningsfulde År; men efter at Kælderen er bleven Lagerrum, er det umuligt at være her om Vinteren. Jeg skal overtage min nye Lejlighed en Gang i Løbet af Sommeren, senest den 1ste Septb, til hvilken Tid den nuværende Lejer skal være ude.

Veed De, hvilken Læsning jeg for Tiden underholder mig med? Frk. Lønborgs Memoirer. Hun har været så elskværdig at sende mig den. Det må 4 vist kunne forsvares at kalde dem for Topmålet af Naivitet. Men netop derfor interesserer de mig levende. Dog nyder jeg dem i små Portioner. Skefuldevis.

Tak for sidst, kære Galschiøt, og Tak for fornyet Indbydelse. De ser mig sikkert snart igen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] "27/5" tilskrevet af MG? tilbage