Synoptisk sammenstilling af Pontoppidans selvbiografiske tekster

Teksterne er opstillet med den første selvbiografis fire bind som basis, kapitel for kapitel. De parallelle tekster er brudt op i blokke – som regel et afsnit – der er anbragt på række med den tilsvarende tekst i den første selvbiografi. Er der intet parallelsted, vises et tomt felt.
• Sidetal på grå baggrund |XX| viser sideskiftets placering i teksten. Sidetal i Undervejs til mig selv vises dog med et U foran som |UXX|.
• Sidetal |XX| øverst i en afsnitsblok viser nummeret på den side hvor afsnittet er placeret.
• Specielt for avistekster: Tal i kantet parentes [XX] er afsnittets nummer i teksten.
Fodnoterne refererer alene til opstillingen som sådan – for realkommentarer henvises til selve teksterne (links til dem findes her på siden).

Drengeaar Hamskifte Arv og Gæld Familjeliv
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8 "Niende Kapitel"
Kapitel 9 "Tiende Kapitel"1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
[1] Ved nummereringen af kapitlerne i den trykte bog er kapitel otte ved en fejl oversprunget. tilbage