"Erindringer" (1933-1943)

Skønt denne titel af udgiveren, Thorkild Skjerbæk, blev givet til en genudgivelse i 1962, er den aldrig anvendt af Henrik Pontoppidan selv, og betegnelsen "selvbiografier" er at foretrække og bliver brugt på dette netsted. Pontoppidan skrev således forstået to selvbiografier, til dels med hver sit sigte. De er begge lagt op her, og en kommentering af dem er i gang. Den første selvbiografi bestod af disse fire bind:

Drengeaar (1933)

Hamskifte (1936)

Arv og Gæld (1938)

udkom 30. marts 1938. Iflg. et interview blev manuskriptet afleveret til Gyldendal allerede før 80-årsdagen i juli 1937.

Familjeliv (1940)

Henrik Pontoppidan sam- og omarbejdede derefter disse fire bind til sin anden selvbiografi:

Undervejs til mig selv. Et Tilbageblik. Ny Udgave (1943)

Denne udgave blev genoptrykt i 1954 og aldrig siden.

I 1962 foranstaltede Thorkild Skjerbæk for Gyldendal en samlet udgave af den første selvbiografi under titlen "Erindringer".

Se videre den synoptiske sammenstilling af erindrings-tekster og oversigterne over Interviews og Selvbiografiske tekster.

Artikler

I tidsskriftet Asterisk interviewer Eva Frydensberg Holm i marts-april nummeret 2009 lektor Tine Fristrup om bl.a. Pontoppidans "erindringer" set i forhold til nutidige forfattere: de "nøjsomme" kontra "livskunstnerne".

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Drengeaar 1933 (mangler)
Hamskifte 1936
Arv og Gæld 1938
Familjeliv 1940
Undervejs til mig selv 1943 (mangler)
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.