[Lykke-Per]

Pontoppidans Bidrag er den lille Fortælling om Borgmester Hoeck og hans Hustru, der gensidig piner hinanden til Døde. Det er et nyt men ikke uventet Vidnesbyrd om Pontoppidans sikre Kunst – fast og graa som en Radering – gjort med kold Naal.

[Pontoppidans] "Lykkeper" kan ikke regnes med til Indtrykket af dette Efteraars Litteratur, trods "Politiken"s Trompetstød, der ikke kunde have været voldsommere, hvis det havde været en daarlig Bog, det gjaldt. For de mange, der allerede for et Aar siden har bemærket Bogens Eksistens og gjort sig dens Betydning klar, kom denne Begejstring pudsig forsinket. Dog tør man, med talrige Erfaringer for Øje, ikke tvivle om, at Bladet har vidst at afvente det rette Tidspunkt.