Et Kærlighedseventyr

Danske Bøger

I dansk Nutidsliteratur indførte Henrik Pontoppidan Romanrækken. Han kan nu nogle og treds Aar gammel se tilbage paa tre saadanne Monumentalværker som "Det forjættede Land", "Lykke-Per" og "De dødes Rige", der hæver sig højt over det meste, vor Romanliteratur ellers i den sidste Menneskealder har frembragt. Om han senere vil samle sig til lignende Bedrift, kan maaske i Betragtning af hans Alder anses for tvivlsomt. Hans sidste korte Fortælling "Et Kærlighedseventyr" er formet med hele hans afdæmpede Stilkunst, men virker ligesom lidt uvirkelig og livsfjern. Han er dog som Kunstner altid sig selv, vækker til Eftertanke og Selvransagning.
[…]