"Et Kærlighedseventyr"

En ny Bog af Henrik Pontoppidan

Paa Onsdag udsender Henrik Pontoppidan paa Gyldendals Forlag en ny Bog, en lille Roman paa 135 Sider, kaldet "Et Kærlighedseventyr". Romanen, der begynder i Svejts og ender i Nordsjælland, handler om en ung vestsjællandsk Præstekone, der forelsker sig i en noget sær og menneskesky Videnskabsmand og forlader Mand og Børn for at følge ham. Hvad der har interesseret Pontoppidan, er det mystiske og skæbnesvangre i en pludselig Sansebetagelses Magt over Forstand og alle Sædvanehensyn. Her gør en saadan Sansebetagelse Livet til en Tragedie for en stilfærdig og jævnt lykkelig Præstekone, og det føles lidt kunstlet, naar Pontoppidan giver Tragedien en harmonisk Udgang. Den er iøvrigt skrevet med hele Pontoppidans besnærende Fortællekunst i en kølig og klar Stil, der er som farvet af Efteraarets Toner.

N.P.J.