Litteratur

Henrik Pontoppidan: "Et Kærlighedseventyr". (Gyldendal).

Det er mærkeligt, at en Forfatter med Henrik Pontoppidans Anseelse har villet spilde sin Tid med Behandling af et Emne, der er saa fortærsket som dette. Det kunde han uden Skade for nogen have overladt til de unge skrivende Mennesker, som ikke har Sands for andet eller Evner til mere.

Det drejer sig her om en Præstekone som efter en halv Snes Aars Ægteskab tilfældig træffer en mærkelig kantet og menneskefjendsk Dr. phil. i hvem hun bliver forelsket, saa hun for at følge ham forlader Mand og Børn og drager til Udlandet. Dr. phil.'en er naturligvis saa velhavende, at han ikke behøver at bestille noget, og "heldigvis" dør Præsten inden alt for længe saa de to kan blive gifte og hun atter kan faa sine Børn til sig, men trods alt bliver ingen af dem lykkelige. De faar ingen Børn sammen, og dette betragter hun som en Straf fra Gud, medens han anser det som en Følge af sit forvildede Ungdomsliv.

Alt dette er skrevet i Henrik Pontoppidans sædvanlige klare, kolde Stil, men Bogen rager ikke op over saa meget andet, der er skrevet om dette Emne.

Hele Historien gør et meget arrangeret Indtryk. Motiveringen for den ellers ret fornuftige Kones pludselige Forelskelse i "Skovtrolden", som Dr. phil.'en kaldes i videnskabelige Kredse, er mere end svag og saaledes kunde der nævnes mange Punkter, hvor Forfatterens stilistiske Virtuositet ikke har formaaet at dække Emnets Tyndslidthed og Manglen paa logisk Sammenhæng. Forfatteren burde have forskaanet Læseverdenen for denne Bog, thi den indeholder intet godt, intet moralsk højnende – tværtimod.

c.