Anmeldelser af Et Kærlighedseventyr

i kronologisk orden:

 • N.P. Jensen i Holbæk Amts Venstreblad 14.10.1918.
 • Frejlif Olsen i Ekstrabladet, Aften 16.10.1918.
 • Mærket "c." i Kristeligt Dagblad 16.10.1918.
 • Harald Nielsen i København 16.10.1918.
 • Chr. Rimestad i Politiken 16.10.1918.
 • Vilhelm Madsen i Vort Land 16.10.1918.
 • Werner Söderhjelm i Svenska Dagbladet 16.10.1918 og (nogenlunde den samme tekst) i Nya Argus 1.11.1918.
 • Chr. Gulmann i Berlingske Tidende 17.10.1918.
 • Vilh. Andersen i Nationaltidende 18.10.1918.
 • Oscar Geismar i Fyns Venstreblad 20.10.1918.
 • *K.K. Nicolaisen i Aalborg Venstreblad 20.10.1918.
 • Carl Nærup i Tidens Tegn 24.10.1918.
 • Poul Levin i Tilskueren nov. 1918.
 • Hans Brix i Illustreret Tidende 3.11.1918.
 • *Alfred Ipsen i Folkelæsning 15.11.1918.
 • Georg Christensen i Bogens Verden dec. 1918.
 • Ronald Fangen i Litteraturen, dec. 1918.
 • Harald Schrøder i Kolding Folkeblad 11.12.1918.
 • Niels Møller i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, 1919.
 • Carl Behrens i Ord och Bild, 7. hft. 1919.

* = lægges op senere