Carl Behrens

(1867-1946), forfatter, i sin lange ungdom et ivrigt medlem af Studentersamfundet, redaktør fra februar 1894 til nytår 1897 af det ugeblad, Studenterbladet, hvori han i sit sidste kvartal lod sin medredaktør, Jens Pedersen bringe et nådesløst angreb på Pontoppidan i Axel Lunds artikel i nr. 132. Efter æstetiske og litteraturhistoriske studier blev han journalist ved København, Adresseavisen, Berlingske Tidende og Nationaltidende. Han var svigersøn til kgl. skuespiller Emil Poulsen, og hovedvægten i hans forfatterskab ligger på dramatikken. Han stiftede og redigerede tidsskriftet Ny Jord. Hans Erindringer (1937) rummer også bidrag til Pontoppidans biografi.