Universitetsopgaver

1977 Christian de Thurah, Aarhus Universitet: Den civiliserede rejsendes møde med naturen. Om forholdet mellem natur og kultur i Henrik Pontoppidans forfatterskab, belyst ved en række af hans små romaner.

1998 Søren Vangsgaard Gravesen, KU: Henrik Pontoppidan og Dostojevskij.

2001 Anette Skov Hansen, SDU: Pontoppidans Lykke-Per.

2003 Sandra Brinch Pedersen, SDU: Henrik Pontoppidan i den litteraturhistoriografiske kanon.

2004 Laura Sejr Nielsens speciale: Mere skabet end ægte? Ægteskabets problemer og potentialer ifølge Henrik Pontoppidans romaner Mimoser, Det ideale Hjem og Borgmester Hoeck og Hustru.

2006 Sylvia Marquardt: Den fremmede klode – studier i Henrik Pontoppidans De Dødes Rige.

2006 team, RUC: Pontoppidans jeg-fortællere.

2006 Jesper G. Nielsen, Aarhus Universitet: Det grænseløse individ i det refleksive fællesskab.

2008 Morten L. Wassmer: Identitet og gudsforhold. Speciale om Pontoppidan og Kierkegaard i Lykke-Per.

2009 Sander Ehmsen: Per og Nietzsche. Semesteropgave SDU

2009 Astrid Merete Kirkegaard: Den lidenskabelige kærlighed og den ægteskabelige tryghed hos Pontoppidan.

2009 Lotte Ødegaard: øvelsesopgave om indledningen til Det store Spøgelse. SDU (Kolding).

2010 Rasmus Bang Carlsen: Henrik Pontoppidan og Ludvig Feilberg : En livsfilosofisk fortolkning af personer og temaer hos Pontoppidan.

2011 Lotte Ødegaard: overbygningsopgave om Det forjættede Land – brud eller kontinuitet? SDU (Kolding).

2012 Simon Hamann: eksamensopgave om Kirken og dens Mænd – en tekstanalyse. SDU (Kolding).

2012 Lea-Cathrine Balmer Christensen: Tidens kroniske Sjæleforkølelse. Realistisk radikalisme i Henrik Pontoppidans Nattevagt. Aarhus Universitet.

2013 Carsten Gormsen: Undergangsvisioner omkring 1. Verdenskrig. Aarhus Universitet.

2015 Mads Tobias Bundsgaard: Vilje og antisemitisme i Lykke-Per. Kursusopgave i historie ved Københavns Universitet.

2017 Kristian Lund Pedersen: Tolstojs indflydelse på Pontoppidan. Speciale, Københavns Universitet.

2021 Oliver Zeeberg Nielsen: Sandinge Menigheds diskursive dissonans. BA-projekt, Københavns Universitet.

2022 Benjamin Lundberg: "At have sin rod i egen jordbund". Speciale, Aarhus Universitet.

2022 Jørgen Lauge Nielsen: Eksistentielle paradokser i De dødes Rige, semesteropgave, Københavns Universitet.

2022 Katja Gottlieb: Smagssag, Kandidatspeciale, Københavns Universitet.