Opgaver

I forhold til specialerne er her tale om "stileemner", gruppe- eller halvårsopgaver på gymnasier eller højskoler, sammenstillinger af HP-tekster med tekster af andre etc.

Et eksempel: En sammenstilling af "Ørneflugt" med H.C. Andersens "Den grimme Ælling". Ikke alene teksterne vil ligge der, men også en litteraturgennemgang af de mange fortolkninger der i tidens løb er givet til "Ørneflugt", f.eks. Jacob Bøggilds afhandling der findes i både en dansk og en engelsk udgave.

Se konkrete eksempler på universitetsopgaver om Pontoppidan.