Henrik Pontoppidan

Sorter efter:  Dato Titel Afsender Modtager Sted
Sider - Titel:  [intet] ... [int ... [int .2 [int ... en Enq ... ikk Enquête om Kvinden - ikke Godgørenhed t ikk ... ikke helt så still - lå og ærgrede mig ... "Ada længes hjem som et - Adam og Eva i Edens "Af ... "EngAf Hugo Davids Liv - Engle har taget min "Eur ... "LykEuropa kalder - Lykke-Pers Udskydels "Mim ... "TorMimoser bliver virke - Torben & Jytte for m "tys ... 1200tyske Noter - 1200 Kr. på min Che 150 ... 476150 Årsdagen for Bl - 476 49 B ... 80449 Besvarelser til B - 804 85 ... Dren85 års fødselsdage - Drengeaar – dette En V ... M.H.En Vinterejse beklip - M.H. ind i N&S? Mand ... TorbMands Himmerig og an - Torben og Jytte Ugen ... aflUgens Tilskuer et Fo - aflægge Dem et Bes Afma ... AkvaAfmagt overfor Tiden - Akvavit er en Gudedr al B ... aldral Brevskrivning en - aldrig min Hensigt a aldr ... Alltaldrig set nogen Tro - Alltså: beslut och Alma ... altiAlmanakbidrag - altid glad for at se alti ... aneraltid i Pengenød - anerkende mig efter Angr ... AntoAngrebene på Deres - Antologi tiltaler mi Anto ... ArviAnton Nielsen - Arvinger have frie H Asga ... attAsgaardsreien - att på något vis g atte ... bedratter bede om et For - bedrøvet og skamful bedr ... begybedrøvet over Deres - begyndt et Skuespil Beg ... BesvBegæring henlagt - Besvær med at reali besv ... betybesværlige Rettelse - betydningsfuldere Le bet ... Bifabetænkelig meget p - Bifald irriteret Kri Bifa ... blanBifalder ubetinget B - blanke Dem af blev ... Blodblev dog helst herhj - Blodet ikke tykkere Blod ... BogeBlodprop i hjernen - Bogen kommer til at Boge ... bortBogen kun er en Skit - bort fra Grønsvære bort ... brevbort fra Journalisti - breve ukendte Brev ... bådBrevene, jeg gav Dem - både godt og ondt a Bæg ... DagbBægeret med i din U - Dagbogsblade i min P dagl ... De bdaglig Behandling me - De beboede Højsands de b ... De ede bedste Lovord - De er min gode Ven & De e ... De iDe er så langt bort - De igjen i Vigeur De k ... de nDe kan jo da kun sig - de næstbedstes Tids De o ... de sDe og Deres Hustru s - de sorte Skove lokke de s ... Dedide stora orden och d - Dedikation Dedi ... Dem,Dedikation - Dem, som har henvend den ... denden symbolske Juleti - den urokkelige Rankh den ... dennden Vej, jeg ikke vi - denne Gjennemarbejde denn ... densdenne henrivende lil - dens intime Karakter dens ... Deredens literære Værd - Deres Besøg glæded Dere ... DereDeres betydeligste B - Deres elskværdige B Dere .2Deres Erindring om m - Deres hædrende Vens Dere .3Deres idé om Arkive - Deres muntert raille Dere .4Deres Muse bærer Kl - Deres Rettelsesliste Dere .5Deres rige Medfølel - Deres sygdom Dere ... dersDeres Syn paa Hørup - dersom De ikke er Af Desv ... detDesværre forhindret - det er en rigtig mor det ... detdet statsfarlige Ver - det var Synd for Mar det ... digdet var virkelig ikk - dig i Hænde den Dag dig ... Dindig och Nordiska Fö - Din Hustru til nogen din ... ditdin Hustrus sørgeli - dit Frisind Dit ... Du hDit gode Faderhjært - Du har forputtet Dig du h ... Døddu har fuldendt mit - Døden det store uud Død ... efteDødens Tavshed om d - efterkomme Opfordrin Efte ... ejenEfterligning af Kiel - ejendommelig Ekpl ... en aEkpl af Vildt herud - en af Vilh. Andersen en a ... en Den af vore ægteste - en Dag til Dragsholm en D ... en Fen Del at slaas med - en Flæskesteg i Uds en F ... en gen Forberedelse til - en god Del at bestil en g ... en hen god Jul - en høstlig Skønhed en i ... En len inderste Drift - En lille By en l ... en Men lille Digter til - en Monolog foran Spe en m ... en pen morsom Dag - en pigget Sonderling en P ... en Sen Plan i Hovedet - en Skitsebog en S ... en sen Skuffelse for mig - en stor Overraskelse en s ... en ten stor Sorg - en trist og ensom Ju en t ... en Uen tung og besværli - en Urtekost til Fød en u ... en en usædvanlig Natur - en Ære at blive hæ en ... endoen Ære at være Der - endogså i Tivoli ene ... er sene paa Skansen - er slet ikke Aspiran Erem ... Et aEremitkrebsen i den - Et altid glad Arbejd et a ... et eet andet Formål - et enkelt Punkt i To et e ... et het ensomt Fyr i den - et hvilket som helst et h ... et Let håndfast Greb om - et Livsbillede med H et l ... et Pet lyst Emne - et Par skønne Roser et P ... et set Par Timers Passia - et større Gruppebil et s ... faaet større Hele - faa har Godhed for m faa ... fastfaa Minutter af Dere - fast Stilling den si fast ... Flaufaste og gode Papir - Flauhed over Boghand fler ... Folkflere Bøger i Arbej - Folkeudgave Folk ... forFolkeudgave af Fort - for Sommeren udplant for ... Forefor svagsynet til at - Foredrag i Aalborg fore ... Forhforekom mig lovlig p - Forholdene i Verden forh ... Forlforhåbentlig ikke v - Forlæggerens Håndj Forl ... ForsForlæggeres Utålmo - Forskud opfattet som Fors ... forsForskud på min nye - forsøgte mig uden B Fort ... foruFortalen bleven over - forunderlige Tider d foru ... Franforunderligere end a - Frankfurter Zeitung Fran ... fritFransk Aand findes h - fritaget for Reklame Frk ... FrygFrk Løtzsch har oft - Frygt for den store fryg ... Fårfrygtelig mange Peng - Får du det Nobelska fæl ... Følfælles Anliggender - Følelser fra Hjært føl ... galføler mig venneløs - gal i Hovedet på Sc Gals ... GaveGalschiøt lysende E - Gave til Borchsenius Gave ... gennGave til mit Forfatt - gennemført med Tapp genn ... gerngennemgå de forhen - gerne Pengene med de gern ... gladgerne se ud til Dem - glad for Deres Bille glad ... glæglad for Deres Fars - glæde mig at høre glæ ... Glæglæde mig med et Be - Glæder os til at se Glæ ... god,Glæder, Sorger, Lyk - god, gribende og smu gode ... grågode biografiske Sma - grådig med Brandes Grø ... gørGrønlands-Sagen opi - gøre mig et Besøg gør ... Hamsgøre noget for Svig - Hamsuns nobelpris han ... harhan har både Øje o - har aldrig indladt m har ... harhar anset det for mi - har ventet og ventet har ... helehar villet fritage K - hele Deres Forfatter hele ... Henrhele Gjælden i Aar - Henrichsen forstaar Henr ... HermHenrichsen paa Klini - Hermed Ørneflugt herm ... hinthermed en Kontrakt - hint svensk-danske D Hip ... HolbHip som Hap - Holberg uden Dybde o Holb ... HosHolberg var ingen be - Hos Gyldendal ikke I hos ... hunhos Venner Gnavenhed - hun må ligge, jeg i Hund ... hvadHundene vender sig e - hvad jeg skrev om K Hvad ... hvorHvad kostede Nietzsc - hvor har jeg angret hvor ... Hyæhvor højt jeg skatt - Hyæner, Aber og Kam Håb ... HørHåb om at se Dem he - Hørup var en Degn Hør ... i etHørups skønne sjæ - i et så privat Anli i Fo ... i Noi Forbindelse med Af - i Norge – det lett i N ... i Uli Nødsfald Slutning - i Ulave i We ... ikkei Weimarrepublikken - ikke Ansvar for hvad ikke ... ikkeikke bange for, at B - ikke fået noget udr ikke .2ikke gaa vor Dør fo - ikke langt fra en so ikke ... Ikkeikke langt til Enden - Ikke nogen Salondigt ikke .3ikke nogen varig Bed - ikke saa længe ikke .4ikke samme hidsige A - ikke tænke mig Vers ikke ... impoikke udenfor en Dør - imponerende Jubilæu impo ... indrimponerende Stol - indrette Lejlighed inds ... Ingeindskud - Ingen literær Forbi inge ... inteingen Lyst til Journ - intet offenliggøres inte ... Inviintet om Deres sympa - Inviterer Svend Leop Isbj ... JegIsbjørnen - Jeg betragtes som re jeg ... jegjeg tror ikke meget - jeg økonomisk inter Jeg ... jegJeg er modløs og tr - jeg føler et Ansvar jeg ... Jegjeg har lært en hel - Jeg kommer på onsda Jeg ... JegJeg samler til Bunke - Jeg tror De har Ret Jeg- ... JourJeg-Formen ret vansk - Journal intime Jour ... jødJournalistik-Forband - jødiske Butterkuche Jør ... kanJørgensen længes h - kan vare en Stund kan ... Kiddkan være jeg ikke g - Kiddes Mangel på Ma kigg ... knytkigge herud imorgen? - knyttet til Dem ved Knæ ... kommKnækkerten - kommer gærne komm ... Kontkommer ikke Forfatte - Kontrakt Kont ... korrKontrakt 16.11.1887 - korrekturnotater Korr ... KræKorrekturrettelser t - Kræfterne svinder D Krö ... kunsKrönung mit dem No - kunst maa gaa utover Kuns ... kærKunst og Selvudvikli - kært at se Dem igen kær ... lagdkært personligt Bek - lagde Arbejdet hen Lamm ... LempLammelse i højre Si - Lempelser betalt for Leop ... lidtLeopolds Lune - lidt gnaven på Dem lidt ... lilllidt i Familie med h - lille franske Visit lill ... Livelille Nytårshilsen - Livets Ring begynder Live ... LykkLivets uundgåelige - Lykke på Rejsen Lykk ... lyssLykke på rejsen - lyssky, onanistisk O Lyst ... lænLyst til at anmelde - længst svunden Mand læs ... Maalæse Romulus igen - Maa jeg søge Dem maa ... mandmaa med det første - mandig Stræben mod mand ... Manumandige Barndomsmind - Manuskriptet på 384 Manu ... medManuskriptet til min - med et brækket Ben med ... medmed forlorne Tænder - med til den radikale med ... megemed til Julesalget - meget taknemlig for mege ... meremeget vigtigt anligg - mere fredelige Blade mere ... Middmere Gavn af Modgang - Middagsindbydelse fr midd ... minmiddagsinvitation - min Ansøgning intet min ... minmin Privatbank - min sædvanlige Efte min ... minemin Søn stakkels Fy - mine bedste literær mine ... minemine Blyantsrettelse - mine trofasteste Læ mine ... Mitmine udvalgte små R - Mit eget Hjem er et mit ... mitmit ene Øje har udr - mit Sind for det mes Mit ... ModsMit stakkels Telegra - Modstander af Berner Mods ... ms tModstanderes store T - ms til En Balance-Ko muli ... mærmulig er det lutter - mærkes på Hukommel Mød ... NatiMøde i en mindre Kr - Nationalforlaget natl ... Nekrnatlige Fodtrin - Nekrolog nerv ... Nobenervesmerter i ansig - Nobel Grund til Ærg Nobe ... nogeNobel-antologi - noget til Mgbl nogl ... nu enogle Linier paa Kar - nu er De alene nu e ... nydnu er jeg ledig - nyd Deres Uafhængig nye ... Nytnye Lykke-Per inden - Nytårsregningernes Nåd ... næsNåde af Medborgere - næsten helt havde g næs ... om "næsten uoverkommeli - om Corsaren om A ... om som Asgaardsrejen - om skinsyge Forfatte Om s ... omtrOm søsterens død - omtrent færdig Omæ ... opgiOmændring uden Malh - opgiv mig opgi ... oppuopgive det Portræt - oppustet Loyalitetsb opre ... os aopret Vilje - os andre Fritænkere Osva ... overOsvald Hansen - overordenlig talentf over ... paaoverordentlig stor G - paa Visit hos gamle paan ... Pengpaany knytte Traaden - Pengene dansede for Peng ... pillPengene dejligt tilp - pille ved Verdensmas Pins ... PontPinsegaver - Pontoppidans Skoleti Port ... prisPortræt ikke bragt - prise Dem, når vi s Pris ... purPrisen 50 Øre op - pur beskedenhed ... på Afstand af de st - på Vegetarpensionat ... Rebpå Vejen hjemad - Reb i Sejlene Recl ... rejsReclam har ikke svar - rejser herfra rekl ... Rettreklamekampagne - Rettelser og Tilføj Rett ... rullRettelserne det mind - ruller vi smilende m rund ... saarundhåndede Godhed - saa lidet til Gengæ saa ... Samlsaa meget af en Mand - Samlivet med Fru Hø samm ... sattsamme Oprejsning som - satt und glücklich satt ... sehrsatte mig strax til - sehr vorteilhaft fü Sejl ... serSejlads over det dø - ser ikke noget til m ser ... Sinkser sit Manuskript p - Sinkadus til Sinding Sivs ... skamSivsko og Honning - skammelig Tiggergang skam ... Skjoskammer mig ved at s - Skjoldborgs Fødsels skju ... skufskjulen sig bag form - skuffet og meget for Skul ... SlipSkulde noget ske - Slip alle Tøjler l slip ... Smaaslippe for mig i nog - Smaa Romaner på få Smaa ... snarSmaaforandringer i E - snart Korrektur snar ... somsnart ser Dem herude - som Patient på Land som ... spassom sammen med en Fa - spaseret fra Husum t Spej ... stadSpejlet - stadig ikke enig med stad ... Stilstadig kun løse Omr - Stilens parlando in stil ... strestille og festlig Af - streng og trykket Ti Stri ... støStrindberg genial og - større Arbejde af S stø ... sygstørre Simpelhed og - syg hjem fra Helsing syg ... syg i Rom - så dyrt at rette i ... så expedit som det - så vi kan ses i Ny Såd ... sørSådan måtte en Afd - sørgelig Meddelelse sør ... Taksørgmodig og ærger - Tak Tak ... TakTak - Tak for den varme Op Tak ... TakTak for Indbydelse - Tak for pengene Tak ... takkTak for rig og dyb B - takk for alting takk ... Teattakke ham for venlig - Teater og Suppe Teat ... TideTeateranmelder på P - Tidehvervs-mændene Tide ... tilTiden faar dømme om - til Lykke med Salget til ... Tilbtil middag med Natha - Tilbagefald tilb ... tiotilbudt Konferensraa - tio år jag varit d Titl ... TorpTitlen forandret - Torpedo under Artist Toss ... tropTossen overfor Ildhj - tropisk Halvidioti trop ... trætropiske Dage - træt af omflakkende træ ... tæntrætte af ny-norsk - tænker på at købe tæn ... ud ttænker på at skriv - ud til Jul udbe ... udenudbetale Honoraret s - uden smagløs Reklam uden ... udsuden Uheld for Deres - udsøgt Opmærksomhe udta ... undeudtale mig angående - under Adressen unde ... urimunder de sværeste S - urimelig at De skuld urim ... Vanvurimelig dårlig Fra - Vanvid at kalder din var ... velfvar bleven så forsk - velfortjente Legat velg ... Vennvelgørende De er ib - Vennemøde Vens ... VersVenskab gennem de ma - Versemagerlavet Vers ... vi hVersene af Deres Sø - vi har truffet Verka vi h ... vi svi har unddraget os - vi skal feje for vor vi s ... viduvi skal forlade Øst - vidunderlig hel og s Vigg ... vilViggo i Pilealléen - vil svært gærne sl vil ... virkvil så gjerne på r - virkelig Paaskønnel Virk ... vorVirkningen af Otto B - vor næste Nobelpris vor ... vortvor Piges vedvarende - vort samlede Mellemv voxe ... væsvoxet i mit Hovede - væsenlig en Venskab Waup ... ÅreWaupell - Årene går sporløs Åre ... ÆreÅret sidste Lhombre - Æresborgerskabet Ære ... ønsÆresborgerskabet - ønsker Bogen maa bl Øns ... ØstØnsker for det komm - Østergaard kan fort « mindre...Færre detaljer, fold den detaljerede liste ind
DatoTitelAfsenderModtagerSted
12. aug 1886Henrik PontoppidanFrederik V. HegelHavreholm
Okt 1890Henrik PontoppidanJacob Scavenius
16. jun 1917 Ingeborg VollquartzHenrik PontoppidanKochsvej 17
3. okt 1932Martinus GalschiøtHenrik PontoppidanHelsingør
28. mar 1925Martinus GalschiøtHenrik PontoppidanHelsingør
4. jun 1925Martinus GalschiøtHenrik PontoppidanHelsingør
2. jan 1927Axel LundegårdHenrik PontoppidanRåsunda
29. maj 1928Paul ErnstHenrik PontoppidanStiefing, Steiermark, Østrig
7. dec 1904Henrik PontoppidanFrederik BaggeHillerød
1. maj 1922Henrik PontoppidanAxel GardeOvergaden neden Vandet 15
12. mar 1925Henrik PontoppidanAxel Garde
2. apr 1922Henrik PontoppidanAxel GardeOvergaden neden Vandet 15
27. apr 1922Axel GardeHenrik Pontoppidan
10. mar 1925Axel GardeHenrik Pontoppidan
13. mar 1925Axel GardeHenrik Pontoppidan
29. maj 1925Sofus SmithHenrik Pontoppidan
16. sep 1925Sofus SmithHenrik Pontoppidan
24. maj 1925Henrik PontoppidanSofus SmithOvergaden neden Vandet 15
28. okt 1909Otto BenzonHenrik PontoppidanNy Østergade 4
19. okt 1933Henrik PontoppidanCarl DumreicherHolmegårdsvej 2, Charlottenlund
Sider - Titel:  [intet] ... [int ... [int .2 [int ... en Enq ... ikk Enquête om Kvinden - ikke Godgørenhed t ikk ... ikke helt så still - lå og ærgrede mig ... "Ada længes hjem som et - Adam og Eva i Edens "Af ... "EngAf Hugo Davids Liv - Engle har taget min "Eur ... "LykEuropa kalder - Lykke-Pers Udskydels "Mim ... "TorMimoser bliver virke - Torben & Jytte for m "tys ... 1200tyske Noter - 1200 Kr. på min Che 150 ... 476150 Årsdagen for Bl - 476 49 B ... 80449 Besvarelser til B - 804 85 ... Dren85 års fødselsdage - Drengeaar – dette En V ... M.H.En Vinterejse beklip - M.H. ind i N&S? Mand ... TorbMands Himmerig og an - Torben og Jytte Ugen ... aflUgens Tilskuer et Fo - aflægge Dem et Bes Afma ... AkvaAfmagt overfor Tiden - Akvavit er en Gudedr al B ... aldral Brevskrivning en - aldrig min Hensigt a aldr ... Alltaldrig set nogen Tro - Alltså: beslut och Alma ... altiAlmanakbidrag - altid glad for at se alti ... aneraltid i Pengenød - anerkende mig efter Angr ... AntoAngrebene på Deres - Antologi tiltaler mi Anto ... ArviAnton Nielsen - Arvinger have frie H Asga ... attAsgaardsreien - att på något vis g atte ... bedratter bede om et For - bedrøvet og skamful bedr ... begybedrøvet over Deres - begyndt et Skuespil Beg ... BesvBegæring henlagt - Besvær med at reali besv ... betybesværlige Rettelse - betydningsfuldere Le bet ... Bifabetænkelig meget p - Bifald irriteret Kri Bifa ... blanBifalder ubetinget B - blanke Dem af blev ... Blodblev dog helst herhj - Blodet ikke tykkere Blod ... BogeBlodprop i hjernen - Bogen kommer til at Boge ... bortBogen kun er en Skit - bort fra Grønsvære bort ... brevbort fra Journalisti - breve ukendte Brev ... bådBrevene, jeg gav Dem - både godt og ondt a Bæg ... DagbBægeret med i din U - Dagbogsblade i min P dagl ... De bdaglig Behandling me - De beboede Højsands de b ... De ede bedste Lovord - De er min gode Ven & De e ... De iDe er så langt bort - De igjen i Vigeur De k ... de nDe kan jo da kun sig - de næstbedstes Tids De o ... de sDe og Deres Hustru s - de sorte Skove lokke de s ... Dedide stora orden och d - Dedikation Dedi ... Dem,Dedikation - Dem, som har henvend den ... denden symbolske Juleti - den urokkelige Rankh den ... dennden Vej, jeg ikke vi - denne Gjennemarbejde denn ... densdenne henrivende lil - dens intime Karakter dens ... Deredens literære Værd - Deres Besøg glæded Dere ... DereDeres betydeligste B - Deres elskværdige B Dere .2Deres Erindring om m - Deres hædrende Vens Dere .3Deres idé om Arkive - Deres muntert raille Dere .4Deres Muse bærer Kl - Deres Rettelsesliste Dere .5Deres rige Medfølel - Deres sygdom Dere ... dersDeres Syn paa Hørup - dersom De ikke er Af Desv ... detDesværre forhindret - det er en rigtig mor det ... detdet statsfarlige Ver - det var Synd for Mar det ... digdet var virkelig ikk - dig i Hænde den Dag dig ... Dindig och Nordiska Fö - Din Hustru til nogen din ... ditdin Hustrus sørgeli - dit Frisind Dit ... Du hDit gode Faderhjært - Du har forputtet Dig du h ... Døddu har fuldendt mit - Døden det store uud Død ... efteDødens Tavshed om d - efterkomme Opfordrin Efte ... ejenEfterligning af Kiel - ejendommelig Ekpl ... en aEkpl af Vildt herud - en af Vilh. Andersen en a ... en Den af vore ægteste - en Dag til Dragsholm en D ... en Fen Del at slaas med - en Flæskesteg i Uds en F ... en gen Forberedelse til - en god Del at bestil en g ... en hen god Jul - en høstlig Skønhed en i ... En len inderste Drift - En lille By en l ... en Men lille Digter til - en Monolog foran Spe en m ... en pen morsom Dag - en pigget Sonderling en P ... en Sen Plan i Hovedet - en Skitsebog en S ... en sen Skuffelse for mig - en stor Overraskelse en s ... en ten stor Sorg - en trist og ensom Ju en t ... en Uen tung og besværli - en Urtekost til Fød en u ... en en usædvanlig Natur - en Ære at blive hæ en ... endoen Ære at være Der - endogså i Tivoli ene ... er sene paa Skansen - er slet ikke Aspiran Erem ... Et aEremitkrebsen i den - Et altid glad Arbejd et a ... et eet andet Formål - et enkelt Punkt i To et e ... et het ensomt Fyr i den - et hvilket som helst et h ... et Let håndfast Greb om - et Livsbillede med H et l ... et Pet lyst Emne - et Par skønne Roser et P ... et set Par Timers Passia - et større Gruppebil et s ... faaet større Hele - faa har Godhed for m faa ... fastfaa Minutter af Dere - fast Stilling den si fast ... Flaufaste og gode Papir - Flauhed over Boghand fler ... Folkflere Bøger i Arbej - Folkeudgave Folk ... forFolkeudgave af Fort - for Sommeren udplant for ... Forefor svagsynet til at - Foredrag i Aalborg fore ... Forhforekom mig lovlig p - Forholdene i Verden forh ... Forlforhåbentlig ikke v - Forlæggerens Håndj Forl ... ForsForlæggeres Utålmo - Forskud opfattet som Fors ... forsForskud på min nye - forsøgte mig uden B Fort ... foruFortalen bleven over - forunderlige Tider d foru ... Franforunderligere end a - Frankfurter Zeitung Fran ... fritFransk Aand findes h - fritaget for Reklame Frk ... FrygFrk Løtzsch har oft - Frygt for den store fryg ... Fårfrygtelig mange Peng - Får du det Nobelska fæl ... Følfælles Anliggender - Følelser fra Hjært føl ... galføler mig venneløs - gal i Hovedet på Sc Gals ... GaveGalschiøt lysende E - Gave til Borchsenius Gave ... gennGave til mit Forfatt - gennemført med Tapp genn ... gerngennemgå de forhen - gerne Pengene med de gern ... gladgerne se ud til Dem - glad for Deres Bille glad ... glæglad for Deres Fars - glæde mig at høre glæ ... Glæglæde mig med et Be - Glæder os til at se Glæ ... god,Glæder, Sorger, Lyk - god, gribende og smu gode ... grågode biografiske Sma - grådig med Brandes Grø ... gørGrønlands-Sagen opi - gøre mig et Besøg gør ... Hamsgøre noget for Svig - Hamsuns nobelpris han ... harhan har både Øje o - har aldrig indladt m har ... harhar anset det for mi - har ventet og ventet har ... helehar villet fritage K - hele Deres Forfatter hele ... Henrhele Gjælden i Aar - Henrichsen forstaar Henr ... HermHenrichsen paa Klini - Hermed Ørneflugt herm ... hinthermed en Kontrakt - hint svensk-danske D Hip ... HolbHip som Hap - Holberg uden Dybde o Holb ... HosHolberg var ingen be - Hos Gyldendal ikke I hos ... hunhos Venner Gnavenhed - hun må ligge, jeg i Hund ... hvadHundene vender sig e - hvad jeg skrev om K Hvad ... hvorHvad kostede Nietzsc - hvor har jeg angret hvor ... Hyæhvor højt jeg skatt - Hyæner, Aber og Kam Håb ... HørHåb om at se Dem he - Hørup var en Degn Hør ... i etHørups skønne sjæ - i et så privat Anli i Fo ... i Noi Forbindelse med Af - i Norge – det lett i N ... i Uli Nødsfald Slutning - i Ulave i We ... ikkei Weimarrepublikken - ikke Ansvar for hvad ikke ... ikkeikke bange for, at B - ikke fået noget udr ikke .2ikke gaa vor Dør fo - ikke langt fra en so ikke ... Ikkeikke langt til Enden - Ikke nogen Salondigt ikke .3ikke nogen varig Bed - ikke saa længe ikke .4ikke samme hidsige A - ikke tænke mig Vers ikke ... impoikke udenfor en Dør - imponerende Jubilæu impo ... indrimponerende Stol - indrette Lejlighed inds ... Ingeindskud - Ingen literær Forbi inge ... inteingen Lyst til Journ - intet offenliggøres inte ... Inviintet om Deres sympa - Inviterer Svend Leop Isbj ... JegIsbjørnen - Jeg betragtes som re jeg ... jegjeg tror ikke meget - jeg økonomisk inter Jeg ... jegJeg er modløs og tr - jeg føler et Ansvar jeg ... Jegjeg har lært en hel - Jeg kommer på onsda Jeg ... JegJeg samler til Bunke - Jeg tror De har Ret Jeg- ... JourJeg-Formen ret vansk - Journal intime Jour ... jødJournalistik-Forband - jødiske Butterkuche Jør ... kanJørgensen længes h - kan vare en Stund kan ... Kiddkan være jeg ikke g - Kiddes Mangel på Ma kigg ... knytkigge herud imorgen? - knyttet til Dem ved Knæ ... kommKnækkerten - kommer gærne komm ... Kontkommer ikke Forfatte - Kontrakt Kont ... korrKontrakt 16.11.1887 - korrekturnotater Korr ... KræKorrekturrettelser t - Kræfterne svinder D Krö ... kunsKrönung mit dem No - kunst maa gaa utover Kuns ... kærKunst og Selvudvikli - kært at se Dem igen kær ... lagdkært personligt Bek - lagde Arbejdet hen Lamm ... LempLammelse i højre Si - Lempelser betalt for Leop ... lidtLeopolds Lune - lidt gnaven på Dem lidt ... lilllidt i Familie med h - lille franske Visit lill ... Livelille Nytårshilsen - Livets Ring begynder Live ... LykkLivets uundgåelige - Lykke på Rejsen Lykk ... lyssLykke på rejsen - lyssky, onanistisk O Lyst ... lænLyst til at anmelde - længst svunden Mand læs ... Maalæse Romulus igen - Maa jeg søge Dem maa ... mandmaa med det første - mandig Stræben mod mand ... Manumandige Barndomsmind - Manuskriptet på 384 Manu ... medManuskriptet til min - med et brækket Ben med ... medmed forlorne Tænder - med til den radikale med ... megemed til Julesalget - meget taknemlig for mege ... meremeget vigtigt anligg - mere fredelige Blade mere ... Middmere Gavn af Modgang - Middagsindbydelse fr midd ... minmiddagsinvitation - min Ansøgning intet min ... minmin Privatbank - min sædvanlige Efte min ... minemin Søn stakkels Fy - mine bedste literær mine ... minemine Blyantsrettelse - mine trofasteste Læ mine ... Mitmine udvalgte små R - Mit eget Hjem er et mit ... mitmit ene Øje har udr - mit Sind for det mes Mit ... ModsMit stakkels Telegra - Modstander af Berner Mods ... ms tModstanderes store T - ms til En Balance-Ko muli ... mærmulig er det lutter - mærkes på Hukommel Mød ... NatiMøde i en mindre Kr - Nationalforlaget natl ... Nekrnatlige Fodtrin - Nekrolog nerv ... Nobenervesmerter i ansig - Nobel Grund til Ærg Nobe ... nogeNobel-antologi - noget til Mgbl nogl ... nu enogle Linier paa Kar - nu er De alene nu e ... nydnu er jeg ledig - nyd Deres Uafhængig nye ... Nytnye Lykke-Per inden - Nytårsregningernes Nåd ... næsNåde af Medborgere - næsten helt havde g næs ... om "næsten uoverkommeli - om Corsaren om A ... om som Asgaardsrejen - om skinsyge Forfatte Om s ... omtrOm søsterens død - omtrent færdig Omæ ... opgiOmændring uden Malh - opgiv mig opgi ... oppuopgive det Portræt - oppustet Loyalitetsb opre ... os aopret Vilje - os andre Fritænkere Osva ... overOsvald Hansen - overordenlig talentf over ... paaoverordentlig stor G - paa Visit hos gamle paan ... Pengpaany knytte Traaden - Pengene dansede for Peng ... pillPengene dejligt tilp - pille ved Verdensmas Pins ... PontPinsegaver - Pontoppidans Skoleti Port ... prisPortræt ikke bragt - prise Dem, når vi s Pris ... purPrisen 50 Øre op - pur beskedenhed ... på Afstand af de st - på Vegetarpensionat ... Rebpå Vejen hjemad - Reb i Sejlene Recl ... rejsReclam har ikke svar - rejser herfra rekl ... Rettreklamekampagne - Rettelser og Tilføj Rett ... rullRettelserne det mind - ruller vi smilende m rund ... saarundhåndede Godhed - saa lidet til Gengæ saa ... Samlsaa meget af en Mand - Samlivet med Fru Hø samm ... sattsamme Oprejsning som - satt und glücklich satt ... sehrsatte mig strax til - sehr vorteilhaft fü Sejl ... serSejlads over det dø - ser ikke noget til m ser ... Sinkser sit Manuskript p - Sinkadus til Sinding Sivs ... skamSivsko og Honning - skammelig Tiggergang skam ... Skjoskammer mig ved at s - Skjoldborgs Fødsels skju ... skufskjulen sig bag form - skuffet og meget for Skul ... SlipSkulde noget ske - Slip alle Tøjler l slip ... Smaaslippe for mig i nog - Smaa Romaner på få Smaa ... snarSmaaforandringer i E - snart Korrektur snar ... somsnart ser Dem herude - som Patient på Land som ... spassom sammen med en Fa - spaseret fra Husum t Spej ... stadSpejlet - stadig ikke enig med stad ... Stilstadig kun løse Omr - Stilens parlando in stil ... strestille og festlig Af - streng og trykket Ti Stri ... støStrindberg genial og - større Arbejde af S stø ... sygstørre Simpelhed og - syg hjem fra Helsing syg ... syg i Rom - så dyrt at rette i ... så expedit som det - så vi kan ses i Ny Såd ... sørSådan måtte en Afd - sørgelig Meddelelse sør ... Taksørgmodig og ærger - Tak Tak ... TakTak - Tak for den varme Op Tak ... TakTak for Indbydelse - Tak for pengene Tak ... takkTak for rig og dyb B - takk for alting takk ... Teattakke ham for venlig - Teater og Suppe Teat ... TideTeateranmelder på P - Tidehvervs-mændene Tide ... tilTiden faar dømme om - til Lykke med Salget til ... Tilbtil middag med Natha - Tilbagefald tilb ... tiotilbudt Konferensraa - tio år jag varit d Titl ... TorpTitlen forandret - Torpedo under Artist Toss ... tropTossen overfor Ildhj - tropisk Halvidioti trop ... trætropiske Dage - træt af omflakkende træ ... tæntrætte af ny-norsk - tænker på at købe tæn ... ud ttænker på at skriv - ud til Jul udbe ... udenudbetale Honoraret s - uden smagløs Reklam uden ... udsuden Uheld for Deres - udsøgt Opmærksomhe udta ... undeudtale mig angående - under Adressen unde ... urimunder de sværeste S - urimelig at De skuld urim ... Vanvurimelig dårlig Fra - Vanvid at kalder din var ... velfvar bleven så forsk - velfortjente Legat velg ... Vennvelgørende De er ib - Vennemøde Vens ... VersVenskab gennem de ma - Versemagerlavet Vers ... vi hVersene af Deres Sø - vi har truffet Verka vi h ... vi svi har unddraget os - vi skal feje for vor vi s ... viduvi skal forlade Øst - vidunderlig hel og s Vigg ... vilViggo i Pilealléen - vil svært gærne sl vil ... virkvil så gjerne på r - virkelig Paaskønnel Virk ... vorVirkningen af Otto B - vor næste Nobelpris vor ... vortvor Piges vedvarende - vort samlede Mellemv voxe ... væsvoxet i mit Hovede - væsenlig en Venskab Waup ... ÅreWaupell - Årene går sporløs Åre ... ÆreÅret sidste Lhombre - Æresborgerskabet Ære ... ønsÆresborgerskabet - ønsker Bogen maa bl Øns ... ØstØnsker for det komm - Østergaard kan fort « mindre...Færre detaljer, fold den detaljerede liste ind