Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 2. april 1922

Overg. n. V. 15.
2.4.22.

Til
Gyldendalske Boghdl.

Jeg tilbagesender hermed Korrekturen til "Noveller og Skitsers" Titelblade. For Fuldstændigheds Skyld har jeg i Bogfortegnelsen gjort en Tilføjelse, som forhåbenlig kan akcepteres, skønt den nævnte Udgave er fremkommen på andet Forlag. De oprindelige Undertitler må for min Skyld gerne udgå. Jeg tager vist ikke fejl i, at jeg selv har strøget flere af dem i Korrekturen.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan.