Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 12. august 1886

[påtegnet:] 278 1) eft 20/8 861
Havreholm
pr. Esrom
Torsdag. [12.8.1886]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Hjærtelig Tak, fordi De så venligt sendte mig de to Artikler2 i Berl. Tid, – om end jeg med Dem synes, at de ikke var særdeles interessante, uden netop for Hr. Elmgård, der i det hele har et sjældent Held til at tage gamle Pensionisters Hjærter med Storm. Honi soit, qui mal ý pense!

Jeg antager De også har Vinter nede hos Dem, Hr. Justitsråd. Her har vi dog, skjønt vi allerede stærkt nærmer os Hundedagenes Slutning3, alligevel endnu ikke haft i Kakkelovnen, men går i Haven med Bælgvanter og Selvmordstanker, idet det forekommer os, at vort Klima for hvert År bliver mere uhyggeligt. Dog – sålænge Træerne endnu er grønne, opgiver 2 vi ikke Håbet om at se Justitsråden og Deres Familje herude ved Lejlighed.

Forøvrig vil jeg selv en Gang i næste Uge tillade mig at opsøge Dem i Kjøbenhavn i Anledning af mine nye Bøgers eventuelle Trykning.

Med min ærbødigste Hilsen til Dem og Deres, er jeg

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk bemærker: kan ikke passe tilbage
[2] Artikler: formentlig Almue-Noveller I-II, 5.-6. aug., Af Forf. til "Breve fra Landet". [omtalt i II:] Bertel Elmgaard: Stille Egne [1885]. (Skjerbæks note). tilbage
[3] Hundedagenes Slutning: d.v.s. 23. august. tilbage