Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 23. juni 1886

opfylde mine Forpligtelser

[påtegnet:] Besv 276
Havreholm
pr. Esrom
Den 23de Juni 1886

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Idet jeg meget takker Dem for de 250 Kr, De så venligt har tilsendt mig, håber jeg, at jeg altså en Gang i Avgust-September skal i et og alt kunne opfylde mine Forpligtelser.

Jeg ser i et Blad, at Justitsråden har lidt en Skuffelse med Hensyn til en af Deres Personale. Alligevel må man lykønske Dem til, at Bedragerierne så tidligt blev opdaget, inden betydeligere Skade var sket.

Med fornyet Tak og de bedste Hilsner til Dem og Deres, er jeg

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan.