Ingeborg Vollquartz til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kochsvej 17. 16. juni 1917

Kochsvej 17. København V.
16 Juni 1917.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Min hjærteligste Tak sender jeg Dem for Deres saa venlige Brev og for Deres meget smukke Udtalelse om mine Bøger; jeg kan slet ikke sige Dem, hvor glad jeg er baade over det, De skrev om mig og til mig. Besøget nede hos Dem er som et festligt Minde for mig og jeg vil aldrig glemme den 2 Forstaaelse, Godhed og Taalmodighed hvormed De hørte paa mig.

Endnu en Gang Tak og hjærtelig Hilsen fra

Deres ærbødigt hengivne
Ingeborg Vollquartz.