Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 1. maj 1922


 
1st Maj 22
Overg. n. V. 15.
C.

Kære Hr. Axel Garde!

Jeg har med Tak modtaget Deres imødekommende Svar på min nærgående Forespørgsel. Deres Oplysninger har jeg ladet gå videre til min Svigersøn. Han er Forretningsmand og som sådan sprogkyndig, hvorfor han har overtaget mit udenrigske Departement.

Det havde været min Mening at bryde op her fra Byen i Begyndelsem af Maj; men nu er min Kone bleven syg, hun ligger på syvende Dag i Sengen med Bronchitis, så nu kan det have lange 2 Udsigter med at komme herfra. Vi håber dog at se både Dem og Deres Frue1 forinden.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Frue: Axel Garde blev i 1902 gift med Agnes Thora Valborg Thyregod, en datter af forfatteren C.A. Thyregod (1822-98). tilbage