Henrik Pontoppidan til Axel Garde
18. maj 1922

En stor Dag

[Internt notat]

[Trykt:] Meddelelse fra Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag

Hovedkontoret, 18-5-22.

Henrik Pontoppidan: Noveller og Skitser. (19/5 22)

Forfatteren meddeler1, at "En Bonde" og "En stor Dag", der er medtaget i Afsnittet "Fra Hytterne" i "Noveller og Skitser", ikke tilhører Forlaget, idet det er den senere Udgave, hvor disse var slettet, som Forlaget har købt. Forfatteren har Ret. Han skal altsaa have Honorar for, hvad disse to Skitser fylder i Samlingen, nemlig 24 Sider tilsammen. d.v.s. 1½ Ark i bogladepris 27 Øre = 40½ Øre pr. Ekspl. x 10.000 Ekspl. = Kr. 4050.- og 20% heraf = 810 Kr. i Honorar.

[Trykt:] Ærbødigst / Gyldendalske Boghandel / Nordisk Forlag /
[Underskrift:] F. Thuresen

 
[1] meddeler: formentlig telefonisk til fuldmægtig Thuresen, som har nedskrevet notatet. tilbage