Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Ulkjær pr. Vejle. 1. juli 1922

i Ulave


 
1st Juli 22
Ulkjær
pr. Vejle.

Kære Hr. Axel Garde!1

Jeg læste i Avisen, at De igen har været syg, endogså så alvorligt, at der var Tale om en Operation. Jeg lykønsker Dem til, at De slap med Skrækken og igen er bleven arbejdsduelig.

Jeg benytter Lejligheden til at efterlyse den nye Udgave af "De Dødes Rige". Jeg har den særlige Grund dertil, at jeg snart kommer til at trænge til Penge. Der er ingen Forslag i de Papirlapper. De flyver 2 fra En, som en Hvirvelvind snappede dem ud af Hænderne. Jeg skulde gerne om ikke altfor længe have Et Tusinde Kroner sendt herover og en tilsvarende Sum2 indsat på min Sparekassekonto i Landmandsbanken, Nr. 87810, de første helst i Mønt, da der er langt herfra til Byer og Banker.

Jeg ønsker Dem vedblivende Bedring med Helbredet. Af vore indvendige Organer er Nyrerne vistnok, næst Leveren, de tålmodigste; men kommer de først i Ulave, kan de vise sig underlig lumske og må omgåes med Forsigtighed. – Selv befinder jeg mig for Tiden trods Kulden og Blæsten så godt, at jeg forbavses over det. 3 Jeg arbejder da også flittigt. Dog tænker jeg ikke på at deltage i den Gyldendalske Præmiekonkurrence, hvor jeg næppe vildevil have nogen Chance.

De bedste Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] brevet besvaredes i Gardes fravær af direktør F. Hegel 5.7.1922. tilbage
[2] noteret i marginen: "4/7 22 W", formentlig den dato pengene blev indsat. tilbage