Axel Garde til Henrik Pontoppidan
23. august 1922

se paa et Landhus

23/8 22

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Vedlagte Brev1 fra en fransk Dame, som beder Dem om Tilladelse til Oversættelse af Deres Fortælling "Isbjørnen", sender jeg videre til Dem selv. Hvis De ønsker, at vi skal svare, kan vi godt det. Jeg vil dog gerne sige, at hendes Tilbud, en Tredjedel af Honoraret, synes jeg ikke, De skal modtage, det er afgjort for lidt.

Maa jeg tilføje som en Hilsen til Deres Frue, at min Kone og jeg forleden Dag opfyldte et gammelt Løfte til hende, nemlig at se paa et Landhus, der i Øjeblikket er til Salg, og som maaske kunde passe Dem. Jeg kan godt huske, at De personlig ikke var saa meget for det, og det her omtalte Hus er maaske ogsaa noget koldt om Vinteren, da det ligger ret højt. Iøvrigt er det smukt, i alle Retninger tiltalende, ligesom vort en gammel ombygget Bondegaard. Hvis De er her i Byen, eller snart kommer hertil, vilde det glæde os meget, om De vilde aflægge os Besøg, vi kunde saa sammen gaa over og se paa Huset – men selv om De helst slet ikke vil se Husetx), vilde det alligevel glæde os meget at se Dem og Deres Kone.

Deres hengivne
sign. A. G.

x) De kan jo undertrykke denne Meddelelse.

 
[1] Brev: kendes ikke tilbage