Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
5. juli 1922

det blæser en Typhon

5/7 22

Kære Hr. Pontoppidan.

Garde er, efter at han er blevet udskrevet fra Hospitalet, taget hjem med Ferie. Jeg har derfor aabnet Deres Brev1 til ham, og da det viser sig, at den nye Udgave af "De Dødes Rige" udkommer den 12. ds., har jeg tilladt mig i Dag at give Ordre til, at der sendes Dem 1000 Kr. til Ulkjær og andre 1000 indsættes paa Deres Bankkonto.

Selv om Deres Udtalelser om Hvirvelvinden, der snapper Papirlapperne ud af Hænderne paa os, ikke var skrevet til mig, kan jeg dog ganske tiltræde dem. Baade privat og her paa Kontoret synes jeg, det altid blæser en Typhon.

Med de bedste Hilsner

Deres hengivne
Fr. Hegel

 
[1] Brev: se HPs brev til Garde 1.7.1922. tilbage