Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Fredensborg. 31. juli 1921

samlet Udgave af mine "Små Romaner"

f.T Jernbanehotellet
Fredensborg
31.7.21.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Dersom det forholder sig rigtigt, at "Højsang" allerede i nogen Tid ikke har kunnet fåes hos Dem, at Bogen altså er udsolgt, forstår jeg ikke Deres Forbavselse over, at der forberedes et nyt Oplag af den på et andet Forlag. Gyldendalske Boghandel har jo – til min Beklagelse – ikke selv ønsket at optrykke Bogen, og for mere end et År siden meddelte jeg Dem, at jeg derfor var nødsaget til at henvende mig andet Sted med den. "Højsang" hører jo nemlig til de af mine Bøger, hvortil Ejendomsretten ikke er afstået. De vil sikkert endnu erindre, at Gyldendalske Boghandel for et Par År siden tilbød at foranstalte en samlet Udgave af mine "Små Romaner" i Udvalg, et Tilbud, som Forlaget dog senere tog tilbage under Indflydelse velsagtens af de voksende Fremstillingsomkostninger. Jeg foreslog da at genoptrykke nogle af de Enkeltudgaver, der på dette Tidspunkt var udsolgte eller dog så nær udsolgte, at de praktisk talt ikke mere var i Boghandelen; men heller ikke dette Forslag mente Forlaget at kunne gå ind på. I den Anledning tilskrev jeg Dem – som før nævnt – at da jeg var nødsaget til at forskaffe mig Indtægter, og da jeg havde Grund til at tro, at andre Forlag vilde løbe Risikoen, måtte jeg meget mod mit Ønske henvende mig til et af disse med den Del af min Produktion, som jeg overhovedet kunde disponere over. Foranlediget heraf udsendte Gyldendalske Boghandel sidste År "Hans Kvast og Melusine" i billig Udgave, uden at lægge Skjul på, at det var et Offer, Forlaget bragte, da man ikke troede, at Udgivelsen vilde svare Regning.

Nu ønsker jeg ikke at pånøde nogen mine Bøger. Desuden blev det den Gang udtrykkeligt meddelt mig, at Forlaget ikke kunde strække sig videre end til at optrykke en enkelt Bog, i det højeste to. Men jeg kan ikke være tjent med, at nogle af de Bøger, jeg selv sætter fremmest i min Produktion, forsvinder fra Bogmarkedet sålænge nogen vil købe dem eller dog et Forlag trykke dem. Jeg kan ikke tro andet, end at De ved nærmere Overvejelse vil finde dette Standpunkt meget rimeligt og indrømme, at Skylden ikke er min, når Salget af "Højsang" er kommen Dem overraskende.

Med venlig hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan