Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. juli 1921

vanskeligt ved at tro

28/7 21

Kære Hr. Pontoppidan.

Jeg hører i Dag rent tilfældigt, at Aschehoug1 her i Byen bebuder nu til Efteraaret en Udgave af "Højsang". Gør mig den Tjeneste med et Par Ord at forklare mig, om der ligger noget til Grund for dette Rygte, hvad jeg selvfølgelig har vanskeligt ved at tro.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
sign. F. H.

 
[1] Aschehoug: 2. udgave af Højsang udkom hos forlaget H. Aschehoug & Co. 6.10.1921. Se Pontoppidans brev til Harry Søiberg 9.10.1921. tilbage