Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Ulkjær pr. Vejle. 8. juli 1922

ingen virkelig Guldalder

 
8.7.22.
Ulkjær
pr. Vejle.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker for venlig Hilsen og for Pengene, både de her modtagne og de i Banken indsatte 1000 Kr. For de første har jeg allerede sendt Kvittering til Bogholderiet. I Anledning af, at den nye Udgave af "De Dødes Rige" nu er under Opsejling, vil jeg gerne bede om, at mine Fri-Ekpl. må henligge på Forlaget indtil videre. Herovre har jeg ingen Brug for dem, og måske behøver jeg dem 2 overhovedet ikke.

A propos Pengesedlerne. Det er kedeligt, at disse er de eneste Tryksager, som et Forlag ikke kan få Udgivelsesretten til uden at gå den besværlige Vej gennem det læsende Publikum. Før dette Forhold forandres, opstår der ingen virkelig Guldalder for Literaturen.

De venligste Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan