Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Hotel Monopol, København. 26. juli 1923

Forlaget tilgode

 
26.7.23.
f. T. Hotel Monopol
Vingaardsstræde 1
K.

[påtegnet:] Besvaret

Kære Hr. Direktør Hegel!

I Anledning af den tilsendte Opgørelse1 pr. 12te Juli tillader jeg mig at erindre om, at efter den mundtlige Aftale, vi traf en Gang i den forløbne Vinter på Deres Kontor, forfalder den 3die Rate af Honoraret for 4d Opl. af "De Dødes Rige" først til Udbetaling d. 12te Januar 1924. Efter min Beregning stiller Forholdet sig da således, at Forlaget d. 12te Juli endnu havde 4337 Kr 89 Øre til gode hos mig. Jeg har ikke kunnet komme hen i Banken og veed derfor ikke, om de 8000 Kr, der er afskrevet d. 12te Juli, er bleven indbetalt 2 på min Konto dér. Skulde dette være Tilfældet, skal jeg sørge for, at Pengene bliver tilbagesendt Forlaget; men det er vist iøvrigt næppe sket, da jeg for en Månedstid siden talte med Frk. With i Telefonen og forklarede hende Forholdet.

De venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Opgørelse: kendes ikke. tilbage