Henrik Pontoppidan til Sofus Smith
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 24. maj 1925


24.5.25.
Overg. n. V. 15.1

Gyldendalske Boghdl.'s Ekspedition.

Da jeg nu forlader Byen og ikke er i Stand til at opgive nogen fast Sommeradresse, anmoder jeg om, at de Hefter, Bøger etc, som Forlaget venligt tilsender mig, må blive tilbageholdt indtil videre.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til: "Gyldendalske Boghdl. / Ekspeditionen / Klareboderne 3 / K."; poststemplet København. tilbage