Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
29. maj 1925

29/5 25

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi har modtaget indlagte Brev1 fra Konsulinde Anna Petersen, Stuttgart. Saafremt De maatte ønske det, vil vi gerne føre Forhandlingerne for Dem, hvis Bogen2 ikke tidligere er oversat; i saa Tilfælde udbeder vi os Deres nærmere Meddelelse om, hvilke Betingelser De ønsker, vi skal stille som Minimum.

Ærbødigst
sign. S. S.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bogen: ikke nævnt. tilbage