Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
16. september 1925

16/9 25

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Under Deres Bortrejse modtog vi indlagte Brev fra Konsulinde Anna Petersen, Stuttgart. Vi meddelte hende, at vi først senere kunde komme i Forbindelse med Dem, og at hun derefter skulde faa Svar.

Saafremt De maatte ønske det, vil vi gerne føre Forhandlingerne for Dem, hvis Bogen ikke tidligere er oversat; i saa Tilfælde udbeder vi os Deres nærmere Meddelelse om, hvilke Betingelser De ønsker, vi skal stille som Minimum.

Ærbødigst
sign. S. S.