Henrik Pontoppidan til Frederik Bagge
Sendt fra Hillerød. 7. december 1904


7d Decb 1904.1
Frederiksborg.

Jeg beder Dem være så god med et Par Ord at meddele mig, hvornår De kan genoptage Arbejdet med den nye Udgave af "Lykke-Per".

Jeg erindrer ikke, om jeg har anmodet Dem om at forandre Ordet Del på Smudstitelbladet og på Pag. 5 til Bind. Altså Første Bind.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til: "Fr. Bagges Bogtrykkeri. / Gotersgade 16 / København / K.", poststemplet "Frederiksborg 7.12.04 6-7 E." tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage