Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 3. oktober 1932

3 Okt. 32

Kære Pontoppidan. – Tak for Brevet og for Udsigten til et nyt lille Besøg – begge Dele glædede mig meget, og gav mig en god Ide, som jeg haaber De billiger. Nathansen har sendt mig sin Roman1, og saa syntes jeg, det kunde være ganske interessant at træffe ham personlig og snakke med ham om den, og nu har jeg skrevet til ham og foreslaaet ham at han skulle gøre Dem Følge paa det lille Besøg. Forhaabenlig har De ikke noget derimod. Vi kan jo nok finde en harmonisk Treklang og sidde saa tæt sammen, at vi kan høre hvad der siges uden særlig Anstrengelse. Jeg synes, det maatte kunne blive ganske hyggeligt. Jeg har ladet Nathansen forhandle Sagen med Dem pr. Telefon og stillet Hverdagene i næste Uge til Disposition. Frk. Pansch skal nemlig til Kbhvn. en af Dagene, rimeligvis Torsdag, i denne Uge til Kbhvn. – Jeg har læst en Snes Sider ind i Nathansens Roman – den er bred og lover godt, men han har nogle litterære Uvaner med Søgtheder baade i Stil og Udvikling, som irriterer mig i det mindste. Det er Synd for hans Figurer og Situationer er ellers levende nok "indenfor Murene". – Jeg har læst flere af Ludwigs2 Bøger. Hans "Napoleon3" syntes jeg var god, "Kejser Wilhelm4"-Stoffet interesserer jo selv i en middelmaadig Bladartikel; i "den 14. Juli5" sprang jeg adskillige Sider over og "der Menschensohn6" syntes mig ret utaalelig – og nu har altsaa ogsaa han kogt Suppe paa Goethe-Pølsen7; man skulde ellers tro, at den var tilstrækkelig udkogt. Niels Møllers 30 Sider Karakteristik i "Verdenslitteraturen" synes jeg for Resten er fortræffelig. – Saa haaber jeg, at vi ses snarligen.

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Roman: Mendel Philipsen & Søn, 1932. tilbage
[2] Ludwig: Emil Ludwig (født Emil Cohn)(1881–1948), tysk forfatter, kendt for sine biografier. Han fik schweizisk statsborgerskab i 1932 og rejste til USA i 1940. Hans bøger blev brændt af nazisterne i 1933. tilbage
[3] Napoleon: udkom 1925. tilbage
[4] Kejser Wilhelm: bogen Wilhelm der Zweite, 1926. tilbage
[5] den 14. Juli: MG har misforstået bogens titel: Juli '14. Den Söhnen zur Warnung, 1929. Ludwig havde et afbalanceret syn på Tysklands rolle i forbindelse med krigsudbruddet juli 1914 og blev derfor lagt for had af den tyske højrefløj. tilbage
[6] der Menschensohn: bogen Der Menschensohn: Geschichte eines Propheten, 1928. tilbage
[7] Goethe: bogen Goethe: Geschichte eines Menschen, 1920. Der kan her være tale om et nyere skrift: Goethe – Kämpfer und Führer, Festrede der Goethe-Feier im Deutschen Volkstheater, Wien, 20.3.1932. tilbage