Lykke-Per B I-III, 1905

Anden udgaven af Lykke-Per i tre bind repræsenterer en kraftig omskrivning og en vis reduktion (omkr. 10 procent) af førsteudgavens otte bind der var udkommet i årene 1898-1904. Pontoppidan begyndte omskrivningsarbejdet endnu før han var færdig med første udgave. Der er træk ved førsteudgavens sidste bind der kun fuldtud forstås på baggrund af andenudgaven. Det er derfor en opfattelse med stigende hævd at der slet ikke eksisterer nogen sammenhængende førsteudgave, og at andenudgaven bør lægges til grund for udgivelse, oversættelse og tolkning. Det er tilfældet med den irske Paul Larkins netop afsluttede oversættelse til engelsk af Lykke-Per.

Udgaven udkom i hefter, og på nogle af omslagene fandt man denne subskriptionsindbydelse.

I 1918 foretog Pontoppidan endnu en revision af teksten som ikke kan siges at tjene den til bedste, men som siden har været den tekst der er blevet bogudgivet af Gyldendal, fra 1984 i en ortografisk forvansket form. Herom kan læses udførligt i kapitel 4 af min afhandling fra 1964 om Henrik Pontoppidans omarbejdelser. Det er også denne 4. udgave der ligger til grund for den amerikanske oversættelse af Naomi Lebowitz som udkom i 2010 på det tyske forlag Peter Lang, men skrev sig længere tilbage.

Bind I omfatter kapitel 1-10, bind II kapitel 11-18, bind III, kapitel 19-28. Udgavens sidetal i det enkelte bind er anført |XX|

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28

Teksten til denne udgave af romanen er oprindelig skannet/indskrevet af studentermedhjælpere på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Den er derefter i flere omgange korrekturlæst af Flemming Behrendt og af ham og Henrik Loft Nielsen lagt op 2008f. Bliver i et vist opfang forsynet med FBs noter og kommentarer.