Model og Modellen

Ærede Redaktion.

I Anledning af Deres Polemik med Forfatteren Niels Jeppesen anmoder jeg om Optagelse af følgende:

Redaktionen spørger: "Hvor mon H.P. har skrevet, at Erik Henrichsen var Modellen for Thorsen i Mands Himmerig? Ikke i det Brev, vi anførte i vor Leder1. Forsigtighed med Brugen af Ordet Model kan tilraades, navnlig naar Talen er om Pontoppidan." I dette Tilfælde er nu ingen Tvivl mulig. I København af 3.11.1927'1 er følgende Brudstykke af et Brev til Bladets Anmelder offentliggjort: "Det er rigtigt nok, at jeg har haft Erik Henrichsen i Tankerne, da jeg skrev den (nemlig Mands Himmerig). Han og jeg var nære Venner, og Indtrykkene fra hans sjælelige Sammenbrud har jeg aldrig forvundet. Vi tabte i ham en stor og sjælden Evne. Jeg betragter delvis selv min Bog som en Krans henlagt paa hans Grav." Tydeligere – og finere – kan det næppe siges.

H.P. Rohde

[Redaktionens svar:]

Det var jo netop dette Brev vi anførte, med samme Kilde som Bibliotekar Rohde. Det har ikke overbevist os om, at E.H. var Modellen for Thorsen. Men hvordan forlige det med Niels Jeppesens Talen om H.P.s "manglende Agtelse" for E.H.? – Red.

 
[1] Leder: i Berlingske Aftenavis 2.1.1952. tilbage
['1] 3.11.1927: < 3.4.1927 tilbage