Henrik Pontoppidan

Henrik Pontoppidan: Mands Himmerig.
Dansk Gyldendal.

Pontoppidans store, nye roman er et slags opgjør med den offentlige mening i Danmark. Endelig er der fremstaat en modig mand i landet, Niels Thorsen, paagaaende, viljekraftig, steil, som med alle hovedstadens smedeskrivere og skandalhungrige paa nakken reiser sig til kamp mot korruptionens aand. Hvor han snur sig, lukter det av raattenskap. Stank stiger av dødvande. Nu vil han tømre et skafot, hvor der blir gjort kort proces med skurkene, som ikke kan rammes av straffeloven. Paany skal det bli halsløs daad at voldføre landets offentlige mening og ha frækhet til profession.

Bokens handling forgaar i aarene like før verdenskrigen, og den slutter straks efter at den er begyndt. Det er Niels Thorsens overbevisning, at Danmarks fortsatte bestaaen just nu staar paa dagsordenen i gudernes raad. Det gjælder altsaa at ta fat.

Niels Thorsen er journalist. For mig, sier han et sted, er journalistens gjerning den største av alle – større end baade videnskap og kunst, fordi den er en forening av dem begge. Hans vaaben er en fryktløs pen, og med denne spidder han nu snyltere og forrædere i artikkel efter artikkel. Eller forfatteren sier, at han spidder dem. Vi ser dem falde, hvorpaa de børster støvet av sine bukseknær og lever gladelig videre. Som paa teatret. Det vilde ikke være til skade for boken, om vi hadde faat læse Niels Thorsens artikler. Nu har vi at tro paa forfatterens ord, naar han lar os vite, at de virker med en bombes kraft og snur op og ned paa der hele samfund. Tro det, hvem som vil!

For denne vildstyring og rydningsmand, drapelig i ord, er sandheten en, og han og ingen anden er indehaver av den. Med en bjelke av selvretfærdighet i øiet kjender han alene den aandelige tilstand i Danmark; han vet om menneskene, som bor i husene og vandrer om paa gaterne. Løgnere og hyklere, ukrudt og skadedyr til hope. Fremforalt pjalter. Han er sandheten, retfærdigheten og livet. En mand uten brist, en helstøpt mand. Der er med andre ord ingen fruktbare motsætninger i Niels Thorsens natur. I sin ubøielighet er han uten menneskelig grobund. Han har set sig gal paa sine fiender. Godt! Nu skjelder og brænder han. Grobian som han er. Kan han mere?

I hans hjem paa Sortedams Dossering sitter hans hustru, den lille Asta, mellem sine blomsterpotter og broderer og venter. Hun er saavist ikke den valkyrie, Niels Thorsen har gaat og drømt om, men hun har kvindesind og kvindeynde. Et menneske. Han vilde ved sin side hat en storhjertet, kampglad fylgie. Istedetfor sitter en tam burfugl paa hans haand, et forsvarsløst væsen med længsel mot smil og godhet og varme. Han eier hverken godhet eller varme at gi. Han har viktigere ting at ta sig for end at gi. Det er hans opgave at frelse Danmark fra undergang. Helt og holdent er han opfylt av sin befrielseskamp. Nei, fru Asta er ingen valkyrie! Niels Thorsen lytter forgjæves efter ørnevingers sus; han faar ta til takke med spurvepjat. I sin paatrængende kjærlighet tillater hun sig endog at blande sig i hans saker, som hun naturligvis ikke skjønner sig det granne paa. Ja, hun ender med at bli skinsyk, den lille Asta, der hun sitter i sin ensomhet og grubler og famler. Hvilken fornærmelse! Sandt nok at det staar i hans makt med et eneste ord at befri hende for hendes mistanker, men han medlater sig ikke til det. Der er større ting –

Og saa dræper den lille frue sig en nat. Hun orker ikke mere.

Men Niels Thomsen blir ved at tordne endnu en stund. Vi hører skybraket, men ser ikke lynene.

Og en dag er ogsaa han borte.

Fagre ord blir talt ved hans grav. Det var hans livskald, vidner en ungdomsven, at gjenvække kamplysten i det danske folk.

Ikke glimt av ironi er at merke i Pontoppidans syn paa sin helt, denne slagsmaalsbror, som ikke en eneste gang i boken viser aandelig overlegenhet, men til stadighet er ophidset. Uten selvbeherskelse. Stivnet av dømmesyke og mistænksomhet. Umenneskelig i sin arroganse. Forunderlig! Henrik Pontoppidan er jo dog ikke nordmand. Hvor er hans gode, gamle, danske ironi blitt av?

Enstrenget virker hans bok og ligner forsaavidt ikke sin dikter, hvis natur er og altid har været rik paa motsætninger.