Anmeldelser af Den gamle Adam

P.C.V. Hansen i København 15.12.1894:

Den gamle Adam er da paa samme Tid en morsom og en vidunderlig yndefuld Bog. Pontoppidan er sikkert ingen Sinde naaet højere end her.

læs hele anmeldelsen

Helmer Lind i Aftenbladet 15.12.1894:

Det synes, som Pontoppidan bliver bitrere og bitrere for hver ny Bog, han sender.

læs hele anmeldelsen

Adolf Falkman i Nationaltidende15.12.1894:

Det gaaer med Indholdet af Forfatterens nye Bog som med dens Form. Overfladisk seet er denne lidet komponeret, Stilen næsten skødesløs, Sproget fuldstændig jævnt. Dette er dog kun tilsyneladende. Bag det raske, lette Causeri, der indskrænker sig til skitsemæssig Behandling af Mennesker og Forhold, ligger megen og sikker Kunst.

læs hele anmeldelsen

Berlingske Tidende Aften 15.12.1894:

I det Hele turde de indflettede Naturskildringer og Stemninger være det Bedste i Bogen; vi skulle bl.A. nævne den sympathetiske Skildring af de danske Præstegaarde med deres stille Fred og Hygge.

læs hele anmeldelsen

Einar Christiansen i Illustreret Tidende 16.12.1894:

Alt dette kan synes en Kende banalt og forbrugt og vilde ogsaa være det. hvis Emnet ikke var behandlet med en saa straalende Ironi, at det stadig ses i skiftende Belysning.

læs hele anmeldelsen

C.E. Jensen i Social-Demokraten19.12.1894:

Man skal naturligvis ikke slaa Pontoppidan selv sammen hverken med Fortælleren eller med Dr. Levin: de er begge Projektioner af hans eget Jeg, af den sammenkoblede Faust- og Mefistofelesnatur som bestandig kæmper for at berfri sig for hinanden, og ingen af dem er helt identisk med Forfatteren.

læs hele anmeldelsen

Edv. Brandes i Politiken 20.12.1894:

Der er ikke friere Aand i Danmark end Henrik Pontoppidan. Hans Bøger skal Unge og Gamle læse, jo dybere Reaktionen sænker sig over Landet.

læs hele anmeldelsen

Otto Borchsenius i Dannebrog 22.12.1894:

End ikke Drachmann har i sine bedste Fortællinger ydet bedre og mere levende Prosa.

læs hele anmeldelsen