P.C.V. Hansen

Peter Christian Valdemar Hansen (1869-1927) var anmelder ved dagbladet København fra 1893. Her anmeldte han flere af Pontoppidans bøger. Fra 1896 medarbejder ved Politiken, 1901-18 som redaktionssekretær. Debuterede først som forfatter i 1916 med digtsamlingen Den sidste Maaned og andre Digte.