Gavebrevet 24. juli 1927

Kære Henrik Pontoppidan
En Kres af Venner beder Dem paa Deres Halvfjerdsaardag modtage to Billeder fra Deres Digtnings Land, et jysk og et sjællandsk Landskab af Deres ældste Ven Johan Rohde, som et Udtryk for vor Tak og Tillid til Dem og Deres Værk.

24. Juli 1927.

Jeppe Aakjær.
Michael Ancher.
Vilh. Andersen.
Holger Begtrup.
William Bendix1.
Herdis Bergstrøm2.
T. Bonnesen og Hustru3.
Edvard Brandes.
Marie Bregendahl.
Eigil Hirschsprung Brünniche.4
Ellen Hirschsprung Brünniche.5
Einar Brünniche.6
Johannes Buchholtz.7
J. Byskov.8
Ernst Christiansen.
Poul S. Christiansen.
Benny Dessau.9
L. Chr. Eilertsen.
M. Galschiøt.
Richardt Gandrup.
Axel Garde.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
H.P. Hanssen.10
Fr. Hegel.
Vilh. Herold.
A. Hirschsprung.11
I. Hirschsprung.12
Karl Hude.
Harald Høffding.
Lis Jacobsen.
Thit Jensen.
Niels Jeppesen.
H.P.A. Jerichow.13
Otto Jespersen.
S. Kjærgaard.14
J. Anker Larsen.
Poul Levin.
Karin Michaëlis.
Sophus Michaëlis.
Niels Møller Henri Nathansen.
K.K. Nicolaisen.
Valdemar Rørdam.
Vilhelm Schaldemose.15
Ingeborg M. Sick.
Johan Skjoldborg.
Harry Søiberg.
Hans Tegner.
G. Tryde.16
Vilhelm Østergaard.

 
[1] William Bendix: Johan Rohdes svoger; deres koner var søstre, f. Zøylner. tilbage
[2] Herdis Bergstrøm (1874-1962), forfatter, enke efter forfatteren Hjalmar Bergstrøm (1868-1914). tilbage
[3] T. Bonnesen: Matematikeren, professor, dr.phil. Tommy Bonnesen (1873-1935) og Inger, f. Zøylner (1877-1954) var forældre til journalisten Merete Bonnesen (1901-80). Om deres forhol til HP vises i øvigt (endnu) intet. tilbage
[4] Eigil Brünniche (1906-96), direktør for Den Hirschsprungske Samling, søn af de flg. to. tilbage
[5] Ellen Hirschsprung Brünniche: (1870-1948), datter af Heinrch Hirschsprung. tilbage
[6] Einar Brünniche (1866-1932), psykiater. gift m. Ellen B. Yngre kollega til Knud Pontoppidan på Kommunehospitalets 6. afd. fra 1893. Åbnede i 1905 en nerveklinik i Hornbæk hvor bl.a. Drachmann var indlagt ved sin død. Skrev i Tilskueren 1916 nekrolog over KP. tilbage
[7] Johannes Buchholtz (1882-1940) var blandt de yngre forfattere af spinkelt format HP tog sig faderligt af. De korresponderede fra 1917, og Buchholtz hyldede ham på fødselsdagen i Berlingske Tidende. tilbage
[8] Jens Byskov (1867-1955), seminarieforstander i Gedved, på dette tidspunkt upartipolitisk valgt undervisningsminister i Madsen-Mygdals venstreministerium. Tog – som HP - afstand fra afholdssagen: "Ethvert Menneske skal have sig en Skuddag engang imellem." Ingen vidnesbyrd bevaret om personlig kontakt ml ham og HP. tilbage
[9] Benny Dessau (1868-1937), bryggeridirektør. Forbindelsen til ham går vist over Johan Rohde (der portrættegnede ham i 1925). Han var fra dette år formand for Kunstindustrimuseet. tilbage
[10] H.P. Hanssen(-Nørremølle) (1862-1936), sønderjysk politiker, 19??-?? minister for sønderjyske anliggender. tilbage
[11] Anna Hirschsprung (1868-1949), ugift datter af Harald Hirschsprung (1830-1916) der var Heinrich Hirschsprungs bror. tilbage
[12] Ida Hirschsprung (1866-1953), ugift datter af Harald Hirschsprung (1830-1916) der var Heinrich Hirschsprungs bror. tilbage
[13] Herbert P. A. Jerichow (1889-1967), bryggeridirektør, cand. jur. Fra 1925 direktør på Gyldendal. Det må være i den egenskab han optræder blandt giverne. Nogle få breve mellem ham og HP er bevaret. Han blev i 1931 direktør i De forenede Bryggerier hvor han efterfulgte svigerfaderen Benny Dessau. tilbage
[14] Sigurd Kjærgaard (1883-1953), professor, overlæge, dr.med. Kirurg, arbejdede fra 1914 sammen med V. Schaldemose på Rigshospitalet hvor han 1922 blev professor. Fra 1924 v. Sundby Hospital; her var han læge for Antoinette P. der i sin tid var blevet opereret af Schaldemose. Tilbage til Rigshosapitalet i 1934. Var specialist i galdevejssygdomme. tilbage
[15] Vilhelm Schaldemose (1866-1933) kirurg, fra 1910 ved Rigshospialet hvor han opererede HP for galdesten i slutn. af april 1911. tilbage
[16] Gabriel Tryde (1860-1951), fra 1893 læge i Helsingør (praksis + overlæge (1898-1918) v. Øresundshospitalet (hvor han kan have behandlet Stephen P. for den brækkede skulder?), formand for Sundhedsstyrelsen 1918-28. En bekendt gennem Galschiøt (bridge og l'hombre)? Tryde takker i et brev af 19.2.1927 HP for deltagelse v. hustruens død (4.2.1927). Boede han fortsat i Helsingør? tilbage