Sophus Michaëlis

(1865-1932) var cand.mag. i fransk, tysk og latin. "Elev" af Georg Brandes og Julius Lange. 1896-98 litterær redaktør af dagbladet Tidens Krav, 1900-06 af tidsskriftet Kunst og 1915-31 formand for Dansk Forfatterforening. Debuterede 1889 med Digte, men skrev også både noveller, (ubetydelige) romaner og et mindre antal skuespil hvoraf Revolutions-Bryllup (1906) blev en verdenssucces der flere gange blev filmatiseret. Han skrev også librettoer og blev i første omgang opfordret af komponisten til at skrive operaen over Den kongelige Gæst. Oversatte fra både fransk og tysk.

Som anmelder skrev Michaëlis om nedenstående Pontoppidan-bøger. Anmeldelser der er lagt på dette netsted kan læses her.

1896 Højsang i Tidens Krav 21.10.

1898 andenudgaven af Kirkeskuden i Tidens Krav 12.19.

1900 Lille Rødhætte i København 30.10.

1900 Det ideale Hjem i København 22.12.

1901 Lykke-Per. Hans store Værk 10.12.

1906 Asgaarsrejen i det svenske Aftonbladet 16.11.

1907 stykket opførelse i København 27.1.

1912 Torben og Jytte i Fra Bogmarkedet 6.12.

1913 Storeholt i København 29.11.

Da Illustreret Tidende i 1922 undergik en rekonstruktion, blev Sophus Michaëlis optaget som litterært medlem af redaktionen, og det var ham der opfordrede Pontoppidan til at bidrage. Resultatet blev "De retfærdige Stalbrødre".

På 70 års-dagen i 1927 overbragte Michaëlis (som substitut for den syge Harry Søiberg1) i Svendborg Forfatterforeningens æresmedlem en laurbærkrans. Pontoppidan havde ikke den største respekt for Michaëlis. Efter hans død nævner Pontoppidan ham i samtale med Gottfred Eickhoff og håner ham for at være blevet "kunstlet og uægte" fordi han fornægtede sin afstamning som skræddersøn. Harry Søiberg har fortalt at Pontoppidan følte sig så ilde i selskab med Michaëlis under fødselsdagfesten i 1927 at han ikke ville bede forfatterforeningsformanden med familie om at deltage i et aftensmåltid.

 
[1] Søiberg: Erindringer om Henrik Pontoppidan. tilbage