Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
Sendt fra Lindved, pr. Vejle. 29. juli 1922

"Ill.Tid" atter en Højborg

29.7.22. Lindved
pr.
Vejle

Kære Michaëlis!

Jeg sidder for Tiden med et større Arbejde, som jeg umuligt kan lægge til Side. En Fortælling som den ønskede kan jeg derfor i Øjeblikket ikke præstere. Men jeg har tænkt mig, at "Ill.Tid." måske også kunde bruge en længere Beretning til Fordeling på flere Numre, og i så Fald vil jeg tilbyde Bladet det ovennævnte Arbejde, naar det (om et Par Måneder) bliver så vidt færdigt, at Trykning kan begynde. Til Åbningsnumeret kan det ikke nå at komme med; men deri ser jeg kun en Fordel. Dersom nemlig Redaktionen modtager Tilbudet, må den tilstå mig Plads til 6-800 Linjer i hvert Numer, da Fortællingen ikke tåler at sønderdeles i Småbidder, og det vilde jo ikke være heldigt, at en enkelt Forfatter bredte sig så stærkt i det første Numer, Prøvenumeret, hvor der helst skal være "lidt af hvert", – allermindst fordi jeg nødig ser Fortællingen illustreret, kun forsynet med Vignetter.

De må have Lov til at betænke Dem på Svaret. Jeg tilbyder dog ikke noget andet Blad Fortællingen. Men det skulde glæde mig, om jeg kunde komme til at bidrage en Smule til, at "Ill.Tid" atter blev en Højborg for dansk Literatur og Kunst. – Venlige Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.