Sophus Michaëlis til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ahlmanns Allé 4, Hellerup. 16. august 1922

ikke større Honorarkrav

Hellerup, Ahlmanns Allé 4
16. Avgust. 1922.

Kære Henrik Pontoppidan.

Hele Redaktionen blev meget glad for Deres smukke Tilbud, hvorfor jeg bringer Dem vor hjerteligste Tak. Det vil være "Ill.Tid." en stor Ære at bringe Deres nye Arbejde. Vi tør vel nok gaa ud fra, at De ikke stiller større Honorarkrav, end Bladet kan bestride – det skal jo til at slaas for Tilværelsen. Ligeledes haaber vi, at Offenliggørelsen i hvert Numer 2 maa kunne nøjes med to 3-spaltede Sider.

Vi vilde være Dem meget taknemlige for Tilsendelse af Manuskript, saa snart det er Dem muligt, af Hensyn til Vignetudsmykningen.

Med venligste Hilsener

Deres meget hengivne
Sophus Michaëlis.