Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
Sendt fra Helsingør. 18. oktober 1922

fordringsfuld med Plads

18.10.22.

Kære Michaëlis!

Jeg befinder mig for Øjeblikket i Helsingør. Såsnart jeg om et Par Dage er hjemme igen, skal De høre fra mig. Men – som De jo veed – er jeg lidt fordringsfuld med Hensyn til Plads. Dog også derom nærmere!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.