Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
Sendt fra Overgaden n. V. 15. 24. oktober 1922

Hovedvægten på Billedstoffet

24.10.22. Overg. n.V. 15
C.

Kære Sophus Michaëlis!

Efter nu at have set den nye "Ill.Tidendes" fire første Numre er jeg bleven stærkt betænkelig ved at have foreslået Redaktionen at give Plads for en større Fortælling, der ialt vil kræve c 40 Spalter fordelt på 7 Numre. Det synes nemlig at være Meningen at lægge Hovedvægten på Billedstoffet, ikke på Teksten, ligesom i vore andre illustrerede Ugeblade, – hvad rimeligvis også er det rigtigste. Men er dette Tilfældet, så forstår jeg, at en sådan fortløbende Fortælling, der i 7 Uger lægger Beslag på det meste af den Plads, der kan overlades Pennene, ikke passer ind i Planen. Jeg vil derfor foreslå, at vi foreløbig ser Tiden an. Dersom Bladet i Vinterens Løb skulde komme i Forlegenhed for skønliterært Stof, skal min Fortælling altid stå til Rådighed; men allerede nu at stoppe for andre novellistiske Bidrag i et Par Måneder, vilde sikkert ikke være heldigt.

Modtag venlig Hilsen.

Deres hengivne
HPontoppidan.